Wij wensen u een gezegende Kerst en een gelukkig Nieuw Jaar!

Welkom bij
LoveUnlimited
Ministries

Een gezegende Kerst!

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2:6-7

Meer dan 2000 jaar geleden werden de profetieën van de profeten vervuld, toen God Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld zond. Daar was Hij dan, geboren als een klein en zwak Kind en in een kribbe gelegd. Tijdens zijn leven op aarde leefde Hij Zijn leven niet in een paleis of onder de prominente mensen. In plaats daarvan kon Hij onder de gewone mensen worden gevonden, terwijl Hij Zijn dagen als timmerman doorbracht, totdat Zijn aardse bediening zou beginnen. Toen Hij Zijn aardse bediening begon konden de prominente mensen dit niet waarderen. In feite zochten velen drie jaar lang naar een reden om Hem te kunnen doden en uit de weg te ruimen. Uiteindelijk namen ze Hem gevangen, martelden Hem zoals je je niet kunt voorstellen en gaven Hem de meest verschrikkelijke dood die mogelijk was. Daar stierf Hij aan een kruis, geslagen, vernederd, bespuugd, gemarteld, onwaardig en het onvoorstelbare gewicht van jouw en mijn zonden dragend. Maar Hij stond weer op en de zondemacht was en is verslagen!

Nu is Hij niet langer die kleine baby. Nu is Hij niet langer die zwakke, geslagen, bloedende en onwaardige man aan het kruis. Nu heeft God Hem boven alles hoogverheven! Nu zit Hij aan de rechterhand van God! Nu is Hij de Rechter aan wie elk mens zal antwoorden. Nooit meer zal Hij zwak zijn, maar God veranderde Zijn zwakheid in onvoorstelbare kracht. Zijn naam is JEZUS CHRISTUS, de God die stierf voor jouw zonden en die ook jouw zwakheid in kracht kan en zal veranderen, als je ervoor kiest om je aan Hem over te geven. Dat is de ware betekenis van Kerst en het grootste geschenk dat je Hem kunt geven is je leven, volledig overgegeven en aan Hem onderworpen.

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Onze decemberaanbieding!

Kerstaanbieding

Gedurende de hele maand december geven we al onze eBoeken gratis weg bij elke aankoop die je doet! Of je nu een donatie aan onze bediening geeft of een paperback koopt, je kunt één of al onze eBoeken dan gratis toevoegen! Dat is ons kerstcadeau voor jou. Je hoeft geen kortingscode te gebruiken, want de korting wordt automatisch toegepast. Wij wensen jou en je dierbaren gezegende kerstdagen en een zeer gezegend nieuwjaar!

De Gezalfde Bruid

Vermeld de Bijbel meer over Zalfolie, dan alleen de Zalving van de zieken in Jakobus 5? Jazeker. Niet alleen heeft de auteur dit boek op het Woord van God gebouwd, hij geeft ook alle 345 Bijbelverzen - in 201 hoofdstukken - vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Het boek heeft 194 bladzijden.

"Gods Zalving is iets waar ik niet zonder kan leven, in mijn bediening of Koninklijk leven in het algemeen. Robin Prijs heeft een grondig werk verricht, door zijn gave van onderwijs te gebruiken om dit intrigerende onderwerp duidelijkheid te geven. Zijn uitgebreid onderzoek zal u helpen om dit enorm belangrijke element van kracht beter te leren begrijpen. Ik ben voornemens om dit boek in de komende jaren als een handboek te blijven gebruiken!

Volg ons laatste nieuws!

Abonneer

* indicates required

Echte verandering. 
Van binnenuit.

LoveUnlimited Ministries - Echte verandering. Niets minder.