De vruchten van Izebel en Achab (Deel 5)

In de voorgaande delen van deze studie zagen we al vele vruchten van Izebel en Achab omschreven staan. In dit gedeelte gaan we een kijkje nemen naar de specifieke vruchten. Maar voordat we verder gaan, houd in gedachten dat het nog niet hoeft te betekenen dat iemand de geest van Izebel of Achab heeft, wanneer u een of twee vruchten herkend. Het is mogelijk, maar het is geen feit zolang de Heilige Geest het niet bevestigd, of zolang de andere vruchten niet ook zichtbaar worden. We moeten alles toetsen voordat we conclusies gaan trekken, anders kunnen we schade en verdeeldheid brengen, wat ook het doel van satan is. God doel is altijd om eenheid te brengen, en om een verenigde bruid te hebben. Met niet tegen iedere prijs. De Heilige Geest in ons kan niet één worden met een slechte geest, noch deel hebben aan hun werken. Dus moet iedere slechte geest ontmaskerd en uitgeworpen worden. De mensen kunnen blijven, mits zij zich willen bekeren, maar de geesten moeten uitgeworpen worden. Eén van de meest belangrijke vruchten van ware bekering is wanneer u een oprechte nederige houding ziet in iemands leven, en het verlangen om te dienen in plaats van te heersen. Laten we nu eens gaan kijken naar de vruchten van Izebel en Achab.

De vruchten van de geest van Izebel

 1. Verleiding en verblinding. In de eerste plaats is Izebel een verleidende geest. Ze zal komen met stroperige zoete woorden, en dingen zeggen die zelfs redelijk lijken te klinken, zelfs dicht tegen de waarheid aan. Dit kan alleen opgemerkt worden wanneer we alert blijven, gefocust op de Heilige Geest, terwijl we alles toetsen. Wanneer ze er in slaagt om iemand voor haar verleidingen te laten vallen, dan zal ze die persoon onmiddellijk geestelijk blind en doof maken voor de waarheid. Met andere woorden, zelfs al zou de persoon het willen, hij is dan niet langer in staat om de waarheid te zien of te horen.
 2. Zichzelf aanstellen. Izebel vind het heerlijk om zichzelf aan te stellen. Ze vind het heerlijk om een titel voor haar naam te gebruiken. Velen Izebels noemen zichzelf apostel, profeet, leraar, pastor, evangelist of een andere respectabele titel. Onrechtmatig eisen zij dat zij erkend worden in de rol van de titel, waarbij ze in veel gevallen ook eist om met die titel te worden aangesproken. Feit is echter dat alleen God Zijn dienaren aanstelt. Een ware dienaar van de Heer zal zichzelf nooit verhogen, maar alleen Degene die hem heeft aangesteld. Een ware dienaar zal niet de behoefte hebben om een titel te gebruik om gerespecteerd te worden (Gal. 1:10).
 3. Onrechtmatig toe-eigenen van autoriteit. Izebel vraag niet, ze neemt. Beetje bij beetje, of alles tegelijk. Ze zal proberen te functioneren in een rol van autoriteit. Wanneer de leiders haar niet stoppen, wat ze behoren te doen, dan zal ze autoriteit krijgen. Opnieuw, wanneer ze autoriteit krijgt, dan zal ze geestelijke blindheid en doofheid veroorzaken. Door het beetje bij beetje wegnemen van Gods leven, brengt ze de geestelijke dood. De kerk is geroepen om de wereld te regeren, niet om geregeerd te worden door iets of iemand anders dan de door God aangestelde leiders van de kerk. 
 4. Zelfpromotie. Izebel vind het heerlijk om zichzelf te horen praten. Ze zal dan ook erg veel praten, en daarna nog wat meer praten. Ze vind dat wat zij te zeggen heeft enorm belangrijk is, en iedereen zou naar haar moeten luisteren. Ze zal zichzelf en wat ze doet promoten. Ze zal zeggen dat ze een geweldige relatie met God heeft. Ze zal zeggen dat God vrijwel continu tegen haar spreekt. Valse profetieën zijn daarbij niet ongewoon. Ze zal niet tolereren dat iemand iets in twijfel trekt van wat ze zegt.
 5. Weigeren zich te bekeren. De mensen die onder invloed van Izebel zijn, die zijn overtuigd dat wat ze doen het juiste is en dat ze alle juiste woorden zeggen. Ze zullen hun daden en woorden zelf rechtvaardigen, en weigeren zich daarom te bekeren.
 6. Onderwerping van mannen. De vrouwen die door Izebel bestuurd worden, zullen mannen aan zich willen onderwerpen. Ze heeft het onweerstaanbare verlangen om over mannen te heersen, hoewel ze zich daar wellicht niet van bewust is. Haar acties zullen echter laten zien dat dit waar is.
 7. Afgoden aanbidden. In de voorgaande delen van deze studie zei ik al dat er meerdere manieren van aanbidden zijn. Alles wat de eerste plaats in uw leven inneemt, en dus de plaats van Jezus inneemt, is een afgod. En dus zorgt Izebel er heel simpel voor dat iets anders de eerste prioriteit krijgt. Ze zal Jezus niet buitensluiten (te opvallend), maar ze ontneemt Hem Zijn rechtmatige eerste plaats. Een aantal voorbeelden van wat de plaats van Jezus in kan nemen zijn wonderen, tekenen, gebeden, profetieën, religie, structuren, regels enz. We hebben onderscheid nodig om dit te kunnen herkennen.
 8. Toverij. De zonde van toverij is een combinatie van de zondes controle, manipulatie en intimidatie. Deze gereedschappen worden zeer veel door Izebels gebruikt. Deze vruchten zijn vaak een aantal van de eerste vruchten die zichtbaar worden wanneer Izebel geïnfiltreerd is en autoriteit heeft verkregen.
 9. Hysterische reactie. Wanneer Izebel eindelijk word ontmaskerd, dan zal ze altijd hysterisch reageren. Ze zal nooit rustig weg willen gaan. Het positieve hieraan is dat op het moment dat ze ontmaskerd is, er iets aan gedaan kan worden. Maar op het moment dat ze ontmaskerd word, en zo hysterisch reageert, zal ze alle tools van toverij inzetten om de controle terug te winnen.
 10. Het verdraaien van feiten. Zodra Izebel word geconfronteerd met haar slechte werken, dan zal ze alles verdraaien en u vertellen dat niet zij fout zit, maar u. En daar kan ze heel overtuigend in zijn. In vele gevallen zullen de mensen om haar heen haar geloven. Ze staat bekend vanwege haar gedrag van verbuigen en verdraaien.
 11. Openlijk en publiekelijk aanklagen van iemand. Zij zal openlijk en publiekelijk kinderen en dienaren van God aanklagen. Niet met feitelijke beschuldigingen, maar met haar leugen en verdraaide waarheid. Ze zal mensen doen geloven dat die persoon voor een bepaalde zonde is gevallen, om haar eigen acties te rechtvaardigen. Ook in dit geval zal ze alle aandacht naar zichzelf toetrekken. Dit is echter niet hoe de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest overtuigt alleen van zonde. Er is slechts één figuur in de bijbel die “de aanklager” word genoemd. Ik zal u een hint geven: het is niet God.
 12. Valse getuigenissen. Izebel zal anderen valse getuigenissen laten afleggen over kinderen en dienaren van de Heer. Eerst zal ze hen haar leugens laten geloven, dan zal ze hen die leugens laten delen. Op dit moment zijn er vele dienaren van de Heer, waar valse getuigenissen tegen zijn afgelegd en die ten onrechte zijn aangeklaagd. Met name in Nederland.
 13. Vernietigen en vermoorden. Het doel van Izebel is hetzelfde als het doel van haar meester, satan, en dat is om te vernietigen en te vermoorden. Overal waar zij haar werk kan doen, zal ze een spoor van vernieling en dood nalaten. U zult werken in kerken en bedieningen langzaam weg zien vagen, totdat de vernietiging compleet is en het werk dood is, en er verwonde mensen achterblijven.
 14. Religieuze geest. Izebel houd er van om te werken met haar vriend, de religieuze geest. Zij zal religieuze motivaties gebruiken om haar aanklachten, valse getuigenissen en vernietiging te rechtvaardigen. Ze zal het voordoen alsof ze alles in de naam van de Heer heeft gedaan, of dat de Heer haar heeft gezegd het te doen. En ja, ze kent het woord van de Heer goed en zal het op haar eigen manier gebruiken. In de bijbel kunnen we ook zien dat satan dat ook deed bij Jezus, toen Hij in de woestijn was.
 15. Mensen tegen elkaar opzetten. Niet alleen zal Izebel mensen aanzetten om valse getuigenissen te verspreiden, ze zal ook mensen tegen elkaar opzetten. Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? Lees Mat. 10:21,22.

De vruchten van Achab

Laten we heel duidelijk zijn, de geest van Izebel is echt een monster, maar Achab is eigenlijk degene die verantwoordelijk is. Als Achab zijn autoriteit goed had gebruikt, en als hij echt op God gericht zou zijn geweest, dan had Izebel geen enkele kans gehad. Izebel zal krijgen wat ze verdiend, maar God zal de leiders in eerste instantie aansprakelijk houden.

Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij, en op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En het wordt: zo priester zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden. Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden; zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden; want zij hebben nagelaten de HERE te vereren.
Hosea 4:4-10

Laten we nu eens naar de vruchten van Achab kijken. 

 1. Weigeren zich te bekeren. Achab praat liever zijn daden goed, dan dat hij zich bekeerd. Daar hoeft hij niet veel voor te doen, want Izebel helpt hem daar wel bij. Terwijl zij in zijn oor fluistert, zegt hij alles wat zij zegt, terwijl hij geloofd dat hij niets verkeerd heeft gedaan.
 2. Verkwanselen van autoriteit. Hoewel Achab het heerlijk vind om autoriteit te hebben, zal hij dat alleen gebruiken zo het hem het beste uitkomt. Maar wanneer hij echt autoriteit moet nemen, doet hij niets. Wanneer hij de plicht heeft om te handelen, leunt hij gewoon achterover en laat alles maar gebeuren. 
 3. Onderwerping aan valse autoriteit. De enige autoriteit waar een leider zichzelf aan zou moeten onderwerpen, is aan de autoriteit van Jezus Christus. Hij zou de Leider van de leiders moeten zijn. In plaats daarvan, onderwerpen de leiders, die onder invloed van Achab staan, zich aan Izebel. Vanaf dat moment zijn ze geestelijk blind en doof voor de werken van dit monster.
 4. Aanbidden van afgoden. In de voorgaande delen van deze studie zei ik al dat er meerdere manieren van aanbidden zijn. Alles wat de eerste plaats in uw leven inneemt, en dus de plaats van Jezus inneemt, is een afgod. Achab onderwerpt zich aan Izebel en Izebel zorgt er heel simpel voor dat iets anders de eerste prioriteit krijgt. Ze zal Jezus niet buitensluiten (te opvallend), maar ze ontneemt Hem Zijn rechtmatige eerste plaats. Een aantal voorbeelden van wat de plaats van Jezus in kan nemen zijn wonderen, tekenen, gebeden, profetieën, religie, structuren, regels enz. We hebben onderscheid nodig om dit te kunnen herkennen.
 5. Niet nemen van verantwoordelijkheid. Achab zal Izebel toestaan om het op veel momenten en punten over te nemen. Hij zal slechts toe staan te kijken terwijl het gebeurd. Hij heeft de verantwoordelijkheid van zijn positie, hij heeft ook de verantwoording over Izebel (die uit zijn naam en autoriteit handeld), maar toch zal hij zijn verantwoording niet nemen voor zijn of haar acties.
 6. Nemen wat hem niet rechtmatig toekomt. Achab zal zich verlustigen in vele dingen die hij ziet. Maar hij zal ook nemen wat hem niet rechtmatig toekomt. Terwijl hij Izebel haar valse getuigenissen en beschuldigingen laat verspreiden, neemt hij kerken, bedieningen en alle soorten werken van de ware dienstknechten van God. Hoewel hij verantwoordelijk gehouden zal worden door God, gebeurd dit wel in de kerken en bedieningen van vandaag de dag.
 7. Houd van positie, maar haat confrontatie. Niet alleen haat Achab verantwoordelijkheid, hij haat ook confrontatie. Hij zal altijd proberen om dat te vermijden en laat waar mogelijk Izebel de situatie afhandelen. 
 8. Verblind zijn. Er zijn vele kerken, waar mensen zich afvragen waarom de leiders niet zien wat er gebeurd. Dat zou zomaar kunnen zijn omdat ze geestelijk verblind zijn. Dat is wat er gebeurd met leiders die toegeven aan Izebel en die nu door de geest van Achab bestuurd worden.
 9. Anderen de schuld geven. Achab zal altijd de makkelijkste weg kiezen. Wanneer zijn fouten aan het licht komen, dan zal hij daar iemand anders voor de schuld geven. Ook dat is een deel van zijn gebrek aan verantwoordelijkheid.
 10. Het slachtoffer spelen/zelfmedelijden hebben. De volgende fase van anderen de schuld geven, is het slachtoffer spelen. Alles is hem aangedaan. Hij kon het echt niet helpen. Hij is zo zielig.

“Een ware dienstknecht van de Heer word niet zozeer herkend aan zijn gebrek aan fouten, maar aan de (geestelijk volwassen) manier waarop hij daarmee omgaat”