Het gevecht tegen de Weg, de Waarheid en het Leven (Deel 1)

Toen onze Heer Jezus Christus naar deze aarde kwam, was Zijn doel om de relatie tussen de mens en God te herstellen. De relatie tussen Vader God en Zijn kinderen. Door Zijn ultieme offer, heeft Hij dit allemaal voor ons mogelijk gemaakt, door geloof. Wij zijn geschapen om onze God te aanbidden in geest en in waarheid. Dat betekend dat onze acties overeen moeten komen met wat we zingen en proclameren. Het is niet de conditie waarin we starten, maar wel waar we naartoe horen te groeien. Het betekend dat we steeds meer zoals Jezus zullen worden. Hoe meer we groeien naar geestelijke volwassenheid, hoe meer autoriteit en zalving we zullen ontvangen. Die autoriteit en zalving maken het voor Gods kinderen mogelijk om de werken die Jezus deed te doen en om Zijn werk op aarde voort te zetten, tot dat dag dat Hij ons komt halen.

Wanneer we naar de bediening van Jezus kijken, dan zien we dat het eerste wat Hij deed een oproep tot bekering was. Waarom deed Hij dat? Omdat het Koninkrijk van God nabij hen was gekomen. Dat Koninkrijk van God kwam tot hen in de Persoon van Jezus Christus, de Koning Zelf. En waar de Koning verschijnt, daar verschijnt ook het Licht van God. Geen duisternis kan verborgen blijven in het Licht van God. Dus het is veilig om te zeggen dat het Koninkrijk van God een directe bedreiging vormt voor satan, zijn gevallen engelen en zijn demonen. Overal waar Jezus verschijnt, daar worden zij ontmaskert en word er met hen afgerekend, omdat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

De Weg

Iedere weg leidt ergens naartoe. Er is nog nooit een weg gemaakt die nergens naartoe leidde. Velen nemen aan dat Jezus bedoelde dat Hij de weg naar de hemel is, maar dat is niet waar. Het is veel groter dan dat. Jezus Christus is de weg naar God de Vader. En dat betekend dat Hij alleen ervoor heeft gezorgd dat u een hele persoonlijke en intieme relatie met de Vader kunt hebben (Joh. 4:23,24). Het is vanuit die relatie, door aanbidding, dat de zalving begint te stromen. Het is ook waarom Hij zei: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6). Hoe waar is dat. Wanneer u “de weg” weghaalt, dan is het onmogelijk om dicht tot de Vader te kunnen naderen. Dus alles begint en eindigt met Jezus (Openbaringen 1:8).

De Waarheid

De waarheid is geen statement, het is een Persoon. Die Persoon is Jezus Christus (Joh. 14:6, Joh. 1:1-5). De waarheid staat voor het woord van God. Waar kunnen we het woord van God vinden? In de Bijbel en in Jezus (door de Heilige Geest). Want er staat geschreven dat het woord bij God was en dat het woord God was. Dat zijn de twee manieren om God beter te leren kennen en om te groeien naar geestelijke volwassenheid. De mate waarmee we het woord van God liefhebben, is de mate waarmee we God liefhebben. En dus is tijd besteden aan het lezen van Zijn woord en aan het luisteren naar Zijn stem beiden essentieel in het leven van een Christen.

Het Leven

Wanneer we beginnen om de Weg en de Waarheid te gebruiken, dan zal het Leven in ons gaan groeien. Dat heeft alles te maken met bekering. We moeten ieder gebied van ons leven overgeven en ons bekeren op ieder gebied van ons leven. Ik weet het, het is vandaag de dag geen populaire boodschap, maar het is wel wat nodig is. Anders had Jezus het nooit gezegd. Het is eigenlijk heel simpel. Waar zonde is, kan geen Leven zijn. Zonde staat gelijk aan de dood. Waarom? Omdat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23). Maar wanneer we in Jezus blijven, wanneer we de Weg volgen (= relatie en aanbidding) en de Waarheid gebruiken (= luisteren naar Zijn stem en Zijn woord lezen), dan zal Hij (Jezus) ons van binnenuit veranderen en ons de kracht geven om te veranderen. 

Op het moment dat u uw leven aan Jezus gaf, kwam Hij in u wonen. Dat betekend dat het Koninkrijk van God nu in u woont, omdat de Koning Zelf in u woont. Het betekend ook dat satan u vanaf dat moment als een bedreiging voor zijn koninkrijk is gaan beschouwen. Satan haat het Licht van God, hij haat heiligheid, hij haat nederigheid, hij haat de zalving en hij haat het leven van Christus in ons. Daarom maakt hij ons zijn doel, om te vechten tegen zijn gevaar.

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
Efeze 6:12

Aangezien al deze dingen een gevaar zijn voor satan en zijn koninkrijk, heeft hij verschillende boze geesten de taak gegeven om te voorkomen dat Christenen de Weg volgen, de Waarheid horen of lezen en het Leven (van God) leven. Maar satans grootste bedreiging is de Vader. Dus het eerste wat hij wil doen, is de weg blokkeren naar de Vader. Het hebben van een intieme relatie met de Vader betekend dat Hij tegen ons kan praten, ons de waarheid kan vertellen, ons Zijn zalving kan geven en ons inzicht kan geven in de geestelijke wereld. Allemaal dingen die satan haat en als een gevaar ziet. Twee van de boze geesten die deze taak hebben toegewezen gekregen zijn de geest van Izebel en de geest van Achab. 

De geesten van Izebel en Achab hebben de specifieke taak om te infiltreren in de levens van Christenen en om de relatie met de Vader en Zijn zalving te verwoesten, samen met het vuur van de Heilige Geest. Hun eerste en voornaamste doelen zijn de leiders die door God zijn aangesteld, zoals (veel) kerkleiders, pastors, apostelen, profeten, evangelisten, leraren en getrouwde mannen/vaders (als hoofd van hun gezin). Helaas zijn ze zeer succesvol in deze taken in de kerken van vandaag. Hier in Nederland waren het o.a. de geesten van Izebel en Achab die de grote opwekking van de 18e eeuw verwoest hebben. Ze hebben er ook voor gezorgd dat dit tot op heden zo gebleven is.