Testen en verzoekingen (Deel 4)

In de jaren die ik heb doorgebracht in de charismatische beweging ben ik er achter gekomen dat de meeste van deze kerken voornamelijk gericht zijn op het verbreken van vloeken en de bevrijding van boze geesten. Wanneer dingen fout gaan en wanneer we tegenslagen te voorduren krijgen, dan is dat de oplossing die velen bieden. Volgens die theorie is een man/vrouw pas vrij wanneer alles goed gaat en er geen tegenslagen meer zijn. Wanneer die tegenslagen dan wel weer komen, dan beginnen veel van deze kerken weer te zoeken naar vloeken of demonen. Voor de duidelijkheid, het is zeker mogelijk dat vloeken verbroken moeten worden en er bevrijding van boze geesten moet plaatsvinden. Ik zeg alleen dat dat niet de enige reden is waarom dingen fout kunnen gaan. Aan de andere kant hebben we de meer traditionele kerken. Hier heb ik voornamelijk gehoord dat tegenslagen deel zijn van het Christelijke leven en dat we ons daaraan aan moeten passen. Maar ik hoor slechts zelden over het proces van testen, wat een enorm groot deel is van onze geestelijke groei. Omdat zo weinig mensen weten van dit goddelijke proces, verliezen velen de hoop en geven uiteindelijk op omdat ze niet begrijpen wat er gebeurd en waarom. 

In de eerste drie delen van deze studie heb ik erop gewezen dat de groei naar geestelijke volwassenheid alles te maken heeft met verandering van hart. Alle dingen die niet voortkomen uit een veranderd hart zijn dode werken van religie. Het is omdat ons hart veranderd word dat we goede werken beginnen te produceren. Met andere woorden, het gaat niet om het doen van goede werken, de goede werken zijn een vrucht van het proces dat plaatsvind in onze harten. Ja, het is mogelijk om goede werken te doen vanuit onze eigen kracht, maar het enige wat dat doet is ons erg moe maken. We kunnen het doen met de beste intenties, maar alles wat we doen uit eigen kracht draagt niet de zalving van God en zal uiteindelijk falen. Alleen dat wat gefundeerd is op de rots zal standhouden. Zoals we allemaal weten is Jezus Christus die rots. 

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Johannes 1:1

Het punt met ons hart is dat wij zelf niet in staat zijn om het te veranderen. Er is dus niets wat wij kunnen doen om ons hart aangenaam te maken voor God. Maar God heeft ons echter wel datgene gegeven dat daar wel toe in staat is: Zijn Woord. Alleen het Woord van God heeft de kracht om ons van binnenuit te veranderen. Hoe werkt dat? Zoals ik aangaf in de vorige delen, God verwacht niet alleen dat we het Woord lezen, maar ook dat we het begrijpen, het inzicht hebben en de wijsheid om te weten hoe en wanneer het te gebruiken. In Matteüs 7:7 vertelde Jezus ons hoe we dit kunnen krijgen: Door te vragen, te zoeken en te kloppen. We moeten ons hart er op zetten om te vinden en om Zijn volle openbaring van de Waarheid te ontvangen. Wanneer we daar doorzettend in zijn, dan zal Hij ons Zijn geheimen openbaren. 

Het begrijpen van het Woord van God, het hebben van inzicht en wijsheid, kan komen door het onderwijs van iemand die dat van God ontvangen heeft, of wanneer God het aan onszelf openbaart. Op dat punt worden we geconfronteerd met informatie en het eerste wat we daarmee moeten doen is toetsen of het woord echt van God is of een poging om ons te misleiden. God is nooit in strijd met Zijn eigen Woord. Dat betekend dat Hij u niet iets zal vertellen wat in strijd is met de Bijbel. Totdat we een bevestiging hebben of de informatie waar of niet waar is, moeten we niets anders doen dan enkel toetsen en ons afzijdig houden van enig oordeel. Wanneer we de bevestiging hebben, dan blijft er een keuze over: om te geloven of niet te geloven. Onthoud goed, het enige wat nodig is om de leugen te verbreken is de Waarheid. Op het moment dat we de Waarheid accepteren begint er een goddelijk proces en zal God ons gaan toetsen. 

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.
Matteüs 4:1

Wie leidde Jezus naar de woestijn? De Heilige Geest. Waarom deed Hij dat? Om Hem te laten verzoeken door de duivel. Wat was de test? Zijn kennis, inzicht en wijsheid van het Woord van God. Maar waarom zou God de duivel toestaan om Jezus te testen? Omdat Hij wist dat Jezus er klaar voor was. Hij wist dat Jezus alle sleutels had om satan te overwinnen. Maar de waarde van geloof komt alleen door toetsen en beproevingen. Hoe overwon Jezus? Ieder antwoord dat Hij gaf bevatte deze drie woorden: “Er staat geschreven”. Hij had niet alleen de kennis van het Woord van God, Hij had ook het inzicht en de wijsheid. In dit geval bleek dat ook bijzonder nodig, anders was Hij misleid geweest door de duivel. Maar Jezus was klaar. Hij had alles wat Hij nodig had om de verleiding te weerstaan en om te slagen voor de verzoeking.

opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 1:7

Niet veel mensen realiseren zich dit, en dit kan het enige moment zijn dat u dit hoort in uw leven, maar wanneer God u iets beloofd, hetzij door onderwijs, door profetie of door openbaring, dan gaat de situatie vaak eerst in de compleet tegenovergestelde richting. Alle natuurlijke omstandigheden gaan vaak in de richting dat het onmogelijk lijkt geworden. Velen van u hebben beloftes van God ontvangen over uw leven/bediening. Beloften die nog niet zijn uitgekomen. Beloften waar sommigen al jaren op wachten. Misschien zelfs beloftes die u heeft opgegeven of die nu terugkomen in uw herinnering wanneer u dit leest. Waarom ging alles in de tegenovergestelde richting? Waarom gebeurd dat nog steeds? Waarom zijn de beloften nog niet uitgekomen? Omdat uw geloof beproefd word door vuur. Alle omstandigheden zijn zo veranderd dat het enige wat u nog heeft de belofte van God is die Hij u gegeven heeft. Al het andere viel of zal vallen tot op dat punt, het punt waar u moet beslissen of u zich vasthoud aan Zijn belofte of opgeeft. Dat zal de echtheid van uw geloof bepalen, zoals Petrus zei. Dat zal waarde aan uw geloof toevoegen. 

Een leerling staat niet boven zijn Meester. Als Jezus naar de woestijn werd geleid door de Heilige Geest, om daar door de duivel beproefd te worden, dan zullen wij ook zeker beproefd worden. En als Jezus alle sleutels heeft ontvangen om uit die situatie te komen, zo zal God ook alleen situaties in ons leven toestaan wanneer wij de sleutels hebben ontvangen om eruit te komen. En als Jezus in staat was om te overwinnen, dan kunt u dat ook! En wat als u ergens onderweg heeft opgegeven? Dat is simpel. Dan heeft u nu de keuze om weer op te staan. Zijn beloftes gaan niet weg omdat wij opgeven. Als God iets beloofd, dan is het een feit. Er is niets dat u kunt doen dat die belofte weg kan laten gaan. Er is maar één ding dat u kan verhinderen om de belofte te ontvangen, en dat is wanneer u opgeeft. Dat is geen actie van God, maar van onze zijde. 

Eén van de sterkste wapens die satan tegen ons gebruikt is om ons te laten twijfelen aan Gods trouw en betrouwbaarheid. En ik sta op tegen die leugens door u te vertellen dat Gods Woord JA en AMEN is. Door u te vertellen dat Hij trouw is. Door u te vertellen dat Hij betrouwbaar is. En het mooie van dit alles? Dat is dat Zijn trouw en betrouwbaarheid niet afhankelijk zijn van onze trouw en betrouwbaarheid ten opzichte van God. God gebruikt ons niet als Zijn standaard. Hij gebruikt Zijn Eigen standaard. En dat betekend dat Zijn beloften blijven staan, totdat wij in staat zijn ze te ontvangen. 

Waarom zou God ons geloof testen met vuur? Wat is het nut? Hij is God, dus Hij kan onze harten doorzoeken en zien wat echt is en wat niet. Maar het vuur is echter niet alleen om ons geloof te testen. Het is ook bedoelt om ons van alle andere dingen te reinigen. In feit maakt het het zelfs makkelijker voor ons, omdat we geen andere optie meer hebben dan de belofte van God of om op te geven. Dat klinkt niet als makkelijker, maar laat me u vertellen dat de moeilijkste beproeving niet bestaat uit tegenslagen. De meest moeilijke beproeving van alles is succes. Als we falen tijdens tegenslagen, dan falen we zeker tijdens succes. Maar als we staande blijven tijdens tegenslagen, dan hebben we een hele goede kans om te slagen voor de beproevingen in ons succes. 

En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop
Romeinen 5:3-4

Het mooie van het reinigingsproces van goud is dat goud ook door vuur gereinigd word. Het word in het vuur gelegd en opgewarmd tot de hoogst mogelijke temperatuur, totdat het vloeibaar word. Het is op dat punt dat al het vuil, en alles wat geen goud is, naar boven komt drijven. Op dat moment kan de goudsmid het vuil er af romen. Tijdens dit proces kijkt hij in het goud, om te zien of er nog meer vuil over is. Hij weet dat hij klaar is wanneer hij een helder beeld van zichzelf in het goud kan zien. Hetzelfde proces is ook op ons van toepassing. Jezus weet wanneer Hij klaar met u is wanneer Hij een helder beeld van Zichzelf in uw leven en hart ziet. Dat is het ultieme doel. Zoals Paulus zei kunnen wij roemen in verdrukkingen, zelfs wanneer het erg zeer doet. Maar wij kunnen ons verheugen omdat we weten dat verdrukkingen (of beproevingen) volharding voortbrengen. Uit die volharding wordt ons karakter opgebouwd. En uit dat karakter komt een hoop voort. En het is die hoop die nooit teleur zal stellen. 

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is
Romeinen 5:5

Geestelijke volwassenheid heeft niets te maken met leeftijd en alles te maken met onze bereidheid om de lessen te leren. Iedere les zal blijven doorgaan, totdat we de les geleerd hebben. Alleen wanneer we de les geleerd hebben zullen we verder groeien naar het volgende niveau, waar een volgende les op ons wacht. God wil u in alles onderwijzen. Hij pakt ieder deel van uw gedachten en zijn één voor één aan, om ieder deel gelijkvormig te maken aan Jezus. Dus u bent door een moeilijke tijd gegaan? Of misschien zit u nu in een moeilijke tijd? God is nog niet klaar met u. Hij heeft u niet opgegeven. Hij heeft de beloften voor uw leven of bediening niet opgegeven. Hij zal trouw aan u blijven, wat er ook gebeurd. En Hij is zeker betrouwbaar. Ik wil u opnieuw bemoedigen om uw weg met de Heer voort te zetten. Hij houdt werkelijk van u, helemaal en altijd. En Hij zal uw zijde nooit verlaten. Zeker niet wanneer het moeilijk wordt. 

Ik weet niet op wie dit van toepassing is, maar ik wil benadrukken dat God Zijn beloften over uw leven zal houden. Zelfs wanneer die beloften jaren geleden zijn gegeven en er tot op heden nog niets is gebeurd. Ja, onze gevoelens, onze emoties, kunnen op zoveel manier op slot zitten. Teleurstellingen kunnen u terneergedrukt hebben. Maar u zult slagen op ieder gebied waar God heeft gezegd dat u zult slagen. Sta de vijand niet toe dat hij u laat twijfelen aan Gods trouw of betrouwbaarheid. Vandaag is de keuze aan u. Bid u met ons mee in dit laatste gebed van deze reeks? Misschien kunt u dit gebed niet bidden met uw gevoel. Misschien is de teleurstelling te groot geworden in uw leven. Maar u kunt ervoor kiezen om dit gebed met uw wil te bidden, ongeacht uw emoties. Als u uw hart (opnieuw) richt op Jezus, dan zal Hij Zich ontfermen over uw verwonde hart en Zijn belofte houden door uw hart te genezen en uw verdriet te troosten. 

Gebed

Heer Jezus, dank U voor Uw kostbare bloed. Dank U voor het kruis. Dank U voor mijn redding. Vandaag kies ik ervoor om te geloven dat U trouw en betrouwbaar bent. Vandaag kies ik er met mijn wil voor om U vanaf nu volledig te vertrouwen. Mijn omstandigheden zeggen niets over mijn toekomst. Die bepalen niet de weg van mijn leven. Uw Woord is mijn standaard. U bent het die de weg van mijn leven bepaald. En ik zal volgen, zelfs door pijn, verdriet, tegenslagen en door vuur. Ik vraag U om de genade en de gunst om iedere beproeving te doorstaan, totdat alles wat U in mij kunt zien Uzelf is. Ik zal overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis. In de machtige naam van Jezus Christus!