De kennis van Gods Woord (Deel 1)

Jezus Christus is voor onze vrijheid gestorven. Daarom nemen veel mensen aan dat dit een leven kan zijn zonder problemen, zonder verzoekingen en zonder vervolging, zolang we maar weten hoe we deze vrijheid toe moeten passen. Maar dat is echter verre van de Waarheid. Op het moment dat we Jezus Christus als onze Messias en Redder accepteren begint er een groeiproces. Op dat punt zijn we nog steeds behoorlijk onze oude ‘mens’. En we weten allemaal dat Jezus ons wil veranderen naar Zijn beeld en voor Zijn glorie. Dat groeiproces start, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Maar gebeurd er op die weg? En waarom? Eigenlijk kunnen we zeggen dat het groeiproces bestaat uit het volgende:

  1. Kennis van het Woord van God
  2. Inzicht en Wijsheid
  3. Karakter en Autoriteit
  4. Testen en Verzoekingen

Kennis van het Woord van God

Het begint allemaal met het Woord van God. De kennis van de Waarheid. Er gebeurd niets zonder het Woord. Er zal geen inzicht zijn, geen wijsheid, geen autoriteit en geen karakter, zonder kennis van het Woord. Maar er zullen altijd testen en verzoekingen zijn. Maar de kennis van het Woord kan niet overgeslagen worden. Zonder kennis van het Woord is het kinderlijk eenvoudig voor de vijand om ons te misleiden en naar onze eigen vernietiging te leiden. De profeet Jesaja omschrijft hier een behoorlijk grafisch beeld over.

Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte. Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven aan doden gelijk.
Jesaja 59:9-10

Door de mond van de profeet Hosea spreekt de Heer echter nog een stukje duidelijker. 

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.
Hosea 4:6

De kennis van Gods Woord, de kennis van de Waarheid, is waar alles begint. Hoewel het kennis is in de natuurlijke wereld, is deze kennis in de geestelijke wereld het Licht van God dat begint te schijnen. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Het Woord van God schijnt het Licht van God op ons. Het laat ons de onplezierige maar nodige punten in ons leven zien waar we moeten veranderen. Maar dat is hoever pure kennis gaat. We hebben meer nodig dan alleen kennis. Met alleen kennis kunnen we nog steeds misleid worden. We kunnen de hele Bijbel van uit ons hoofd hebben geleerd, maar het enige wat we dan hebben is pure kennis. Ieder stukje kennis kan op zoveel manier geïnterpreteerd worden, wat ook gebeurd in zoveel kerken en denominaties. Maar het Woord van God is echter nooit bedoelt voor vrije menselijke interpretatie. Met kennis weten we het wat, maar niet het waarom. Wat we nodig hebben is het inzicht om in staat te zijn het te kunnen begrijpen. We hebben het inzicht nodig om het hart te kennen achter het Woord. En wanneer we het inzicht hebben, dan hebben we wijsheid nodig om te weten hoe dit toe te passen. Maar niks van dit alles kan en zal gebeuren zonder de kennis van het Woord van God. Het is dus cruciaal voor ons om te weten wat God ons wil zeggen door Zijn Woord, de Bijbel.

Gebed

Heer, Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Help me om Uw Woord te waarderen en alles wat U mij daardoor wil leren. Help me om een nederig en open hart te hebben voor alles wat U mij wil leren. Dank U voor alles wat U door Uw Woord aanbied.