Wanneer God stil is dan zegt Hij geen 'Nee!' tegen je

Loof de HEERE vanuit de hemel,
Loof Hem in de hoogste plaatsen.
Loof Hem, al Zijn engelen,
Loof Hem, al Zijn legermachten.
Loof Hem, zon en maan,
Loof Hem, alle lichtende sterren.
Loof Hem, allerhoogste hemel,
en water dat boven de hemel is.
Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.
Hij heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd,
hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
Psalm 148:1-6

De tijd gaat voorbij. Dag na dag. Maand na maand. Jaar na jaar. Gebeden worden omhoog gezonden. Beloften worden ontvangen, door het Woord of door profetieën. Toch zijn er tijden wanneer het lijkt alsof geen van die grote beloften ooit zullen uitkomen en wanneer het lijkt alsof geen enkel gebed beantwoord wordt. Er is geen zichtbare kracht, geen tekenen, geen wonderen en geen Woord van boven. Geen genezing, geen bevrijding en geen herstel. En als dat er al wel is, dan nog steeds niet op het gebied waar je dat het meeste nodig hebt. Ik zou kunnen zeggen dat ik ook op die plaats ben geweest, maar feit is dat ik daar nog steeds ben. Daarom spreek ik niet alleen tegen jou, maar ook tegen mezelf.  

Gods stilte betekend geen 'Nee!'
Wanneer dit het geval is, wat is er dan aan de hand? Is Hij je vergeten? Heeft Hij het te druk? Is Hij in slaap gevallen? Wat is er aan de hand en waarom doet Hij niets? Zovele keren gaan we ervan uit dat Zijn antwoord 'Nee' moet zijn en dat we onze tijd verdoen. Vaak voelt het wel zo, dus waarom nog proberen? Maar dit is echter niet het einde. Ik heb het nu niet over jouw of mijn leven, ik heb het over onze huidige situaties waar we ons in bevinden. Het is niet het einde. Een poos terug zag ik een hele leuke uitspraak: "Aan het eind komt alles goed. Als het nog niet goed is is het nog niet het einde." Ik weet het, het klinkt wat zoetsappig en wellicht zelfs onwerkelijk. Toch is God ons niet vergeten. Vanaf het moment waarop we begonnen te bidden heeft Hij Zijn Woord uitgezonden.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Jesaja 55:8-11


Wanneer God Zijn Woord uitzend, dan beginnen er dingen te gebeuren. Altijd. Geen Woord keert vruchteloos terug. Zal ik je eens iets opmerkelijks vertellen? Wanneer je in het Woord van God zoekt, dan zie je verschillende plaatsen waar God niet blij met iets is of het ergens niet mee eens is. Weet je wat Hij op die momenten doet? Hij zegt: "Nee!" Niet alleen is Hij perfect in staat om voor Zichzelf te spreken, Hij doet het ook. Maar wanneer Hij niets zegt, dan betekend dat geen ja en geen nee. Wat betekent het dan wel? Vaak betekent het dat je Hem om iets hebt gevraagd waar je nog niet klaar voor bent om er goed mee om te kunnen gaan. Misschien schiet je kennis nog te kort, misschien is het je geloof. Misschien vertoont je karakter nog tekortkomingen, misschien moet je meer leren vertrouwen. Wat het ook is, God weet het en God ziet het. Hij wil je niet alleen geven waar je om hebt gevraagd, Hij wil ook dat je in staat bent om de zegen te kunnen vasthouden. Misschien heb je Hem om iets gevraagd, iets heel belangrijks in je leven, en in plaats van zegen is er een storm van ellende gekomen. Het kan heel goed zijn dat God je gebeden al begonnen is te verhoren, door situaties in je leven toe te staan die je groei doen versnellen. Het is niet de situatie die moet veranderen, God is geïnteresseerd in jou. Wanneer we Hem toestaan om Zijn werk van verandering te doen in onze levens, dan zal onze situatie daardoor ook gaan veranderen. Het werkt zelden andersom.Het hoeft niet vlekkeloos te zijn, maar het moet wel echt zijn
Eén van de listen van de vijand is om ons te doen geloven dat we harden ons best moeten doen om God te behagen en om Zijn wet te houden. Wanneer we dat gaan geloven, dan is de weg naar beneden reeds ingezet. Dus God heeft een aantal situaties in je leven toegestaan. Wat nu? Onthoud goed dat Jezus niet gekomen is om ons te laten zien hoe het moet, Hij kwam om ons te laten zien Wie het doet. Dat is de sleutel. Het gaat niet over jouw kracht of je mogelijkheden. Het gaat over het opgeven van al die dingen, in overgave aan Hem. Het gaat over het op de plaats komen waar je je volledig bewust bent dat je nergens controle over hebt. Die heeft Hij. Dan gaat het over het loslaten en Hem toestaan om een nieuw werk in jou te doen. Dat hoeft niet vlekkeloos te zijn, maar het moet altijd echt zijn. Wanneer ik me boos voel, dan vertel ik Hem dat. Wanneer ik geen geloof heb, dan vertel ik Hem dat. Wanneer ik er een verschrikkelijke hekel aan heb wat Hij aan het doen is, dan vertel ik Hem dat. Ik ga geen religieuze gebeden of woorden uitspreken waarvan ik denk dat Hij die wil horen, voordat Hij gaat doen wat ik wil. In plaats daarvan vertel ik Hem wat er echt in me leeft. Goed of slecht. Soms is dat verre van vlekkeloos, maar het is altijd echt. En echtheid is waar God naar op zoek is.

Het is Gods taak de aarde te bevochtigen, maar onze taak om te zaaien
Eén van mijn favoriete Bijbelverzen en levensmotto's kan gevonden worden in Mattheüs 7:7, waar staat: "Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." Dat woord keert ook niet vruchteloos terug, maar het zal doen wat God behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het gezonden heeft. Geloof is geen gevoel. Vertrouwen is geen gevoel. Beiden zijn een keuze van onze wil. Ik heb reeds besloten om Hem te geloven en te vertrouwen, maar in onze huidige situatie is dat verre van hoe ik mij voel. Is dat echt genoeg? Mijn vrouw en ik verblijven in een stacaravan, ons huis is weg geroofd, we hebben al twee jaar geen inkomen, mogen niet werken, worden door onze overheid vervolgd voor iets wat wij niet hebben gedaan en toch kies ik ervoor om te geloven en te vertrouwen in de God die al die dingen gewoon heeft laten gebeuren. Inderdaad. Dat lijkt in te gaan tegen iedere logica. Maar weet je, datgene wat ik niet wil is dat mijn gevoel gaat dicteren wat ik geloof, wie ik vertrouw en wat ik doe. Maar ik zal niet ontkennen dat dat soms zeer moeilijk is. Of vaak. Ok, het is vrijwel altijd zeer moeilijk.

We kunnen Zijn beloften hebben ontvangen. We kunnen Zijn openbaringen hebben ontvangen. We kunnen het Woord van God en de beloftes die Hij gegeven heeft geproclameerd hebben. Blijf vragen! Blijf zoeken! Blijf op die deur kloppen! Geef nooit op. Maak de keuze om te vertrouwen en te geloven, zelfs wanneer dat alleen een keuze van je wil is. Sta het Woord van God toe om je denken te veranderen. Wist je dat dat de betekenis is van 'bekering'? Het betekent 'je denken veranderen'. Meer letterlijk betekent het 'voor je denken'. Voordat je eigen gedachten de kans krijgen om het over te nemen. Vul je denken dus met het Woord van God. Niet alleen door het te lezen, maar ook door God te vragen wat Hij door die verzen heen wil spreken. Overdenk wat je hebt gelezen. Lees de verzen nogmaals. En nogmaals als het moet. Totdat het Woord tot leven komt voor jou. Wanneer is dat? Wanneer dat gebeurt, dan weet je dat wel. Als je er niet zeker van bent, dan is dat nog niet gebeurt. Het Woord is het zaad dat gezaaid wordt in jouw leven. Dat is jouw deel. Het is Gods deel om het te bevochtigen, zodat het kan gaan groeien. Soms zendt Hij de regen, op andere momenten zendt Hij de sneeuw. De sneeuw bevochtigd de aarde niet onmiddellijk, maar het heeft wel de potentie om dat te doen, wanneer de juiste tijd is aangebroken. Wanneer de sneeuw is gevallen, dan weet je dat het zaad bevochtigd zal gaan worden, wanneer de zon weer gaat schijnen, wanneer de temperaturen weer omhooggaan en de sneeuw begint te smelten. Tot dat moment, en wanneer je alles hebt gedaan wat jij kunt doen, is er maar één optie over: Wachten. Wanneer Hij geen 'Nee!' tegen je heeft gezegd, dan is Hij je nu aan het klaarmaken voor waar je om gevraagd hebt en waarschijnlijk voor nog veel meer dan dat. Het beste moet nog komen.

Loof de HEERE vanaf de aarde,
zeemonsters en alle diepe wateren,
vuur en hagel, sneeuw en damp,
stormwind, die Zijn woord doet,
bergen en alle heuvels,
vruchtbomen en alle ceders,
wilde dieren en alle vee,
kruipende dieren en gevleugelde vogels,
koningen van de aarde en alle volken,
vorsten en alle rechters op aarde,
jongemannen en ook meisjes,
ouderen en jongeren samen.
Laten zij de Naam van de HEERE loven,
want Zijn Naam alleen is hoogverheven,
Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven,
de roem van al Zijn gunstelingen,
van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.
Halleluja!

Psalm 148:7-14