Hoe erg zijn seksuele zondes voor God?

Er zijn vele onderzoeken geweest die zich gericht hebben op het seksuele leven van de mens en de worstelingen die wij daarmee hebben. Dan heb ik het over reguliere onderzoeken, maar ook Christenen hebben deelgenomen aan dat soort onderzoeken. Nu moet ik zeggen dat ik de recente metingen niet ken, maar nog maar een paar jaar geleden gaven deze onderzoeken aan dat zeker 80% van de mensen worstelt met een vorm van seksuele misdragingen. Dat kan masturbatie zijn, het kijken van pornografie, of helemaal tot aan het verrichten van de feitelijke daad. Toen één van deze onderzoekers werd geïnterviewd, werd hem de vraag gesteld wat het percentage onder de Christenen was. Zijn antwoord was: "Het percentage onder de Christenen is precies hetzelfde." En dan vragen wij ons af waarom de kerk tegenwoordig geen geestelijke kracht meer heeft? Maar het grootste deel van de kerk is te druk bezig met net te doen alsof alles perfect is, onschuldig en zonder zonde. Veel leiders willen ons doen geloven dat er slechts enkelen zijn die nog worstelen met seksuele zonden. Het is een leugen. Het is de meerderheid die daarmee worstelt, terwijl ervoor gekozen wordt om dat te negeren. De algemene houding lijkt te zijn dat als we maar hard genoeg doen alsof het er niet is, dat het er dan ook niet is. Satan en zijn demonen vinden het geweldig. Het is precies het soort houding wat ervoor zorgt dat alle zonden op hun plaats blijven. Het is één van de redenen waarom er nooit verandering komt en alles maar hetzelfde blijft, decennium na decennium. Het is ook één van de redenen waarom veel 'Christenen' uiteindelijk in de hel terecht zullen komen en ze hebben het niet eens door. Ze kozen ervoor om in de leugen te leven. Een leugen waar een enorm prijskaartje aan hangt. De hel is echt. De hel is voor altijd. Wanneer je daar eenmaal terecht komt, dan is er geen weg meer uit. Nooit meer. Dit is het moment om je bestemming te veranderen, want als je daar eenmaal bent, dan is het te laat. De voornaamste reden waarom deze zonden maar door kunnen blijven gaan in de hedendaagse kerken, is dat we er nooit over spreken. Het is omdat ze verborgen worden gehouden in de duisternis van onze harten. Laat me je iets heel duidelijk zeggen: Er zijn geen zonden die verborgen zijn voor God. Voor Hem zijn wij als glas. Hij kijkt dwars door ons heen. Nu en op de dag van het oordeel.

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.
2 Timotheüs 3:1-9

Deze waarschuwingen spreken niet over de wereld, want de wereld is nooit anders geweest. Dit spreekt over het soort mensen die onder ons zullen zijn, in de kerk. Het is een waarschuwing om ons van dit soort mensen af te keren, als zij niet willen veranderen. Wanneer een getrouwde man of vrouw seks heeft buiten hun huwelijk, dan zijn ze schuldig aan vrijwel die gehele opsomming. Dan zijn ze liefhebbers van zichzelf, hoogmoedig, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, zonder zelfbeheersing, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand en meer liefhebbers van zelfgenot van liefhebbers van God. Heb je dat vers gezien waar het zegt: " Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden"? Het spreekt over het soort mensen die in het geheim vrouwen verleiden, met hen afspreken en in het geheim seks met hen hebben. Soms zijn deze acties voortgaande en vormen een buitenechtelijke relatie. Op andere momenten zeggen mensen gewoon dat het een vergissing was, totdat ze weer aan dezelfde lusten toegeven. Dan gaan ze gewoon door met hun leven en gaan naar de kerk, alsof er niets gebeurd is. Maar er is wel wat gebeurd. Hier is nog zo'n goed bewaard geheim. Alles wat in het verborgene gebeurt is niet van God. Iedere relatie die in het geheim moet plaatsvinden is niet van God. Iedere vorm van contact waar andere mensen niets van kunnen of mogen weten is niet van God. Wanneer het in het geheim plaatsvindt, dan vindt het plaats in de duisternis. Het heeft niets met God te maken, maar alleen met de lustvolle begeerten van het zondige menselijke hart.

Alles in het leven, inclusief de keuzes die wij maken, is gebaseerd op één van deze twee dingen: waarheid of leugen. Wanneer je een actie onderneemt en terugdenkt aan alle stappen die daarvoor zijn doorlopen, dan zul je tot de conclusie komen dat de eerste stap een beslissing van je hart en je denken was. Die beslissing is gebaseerd op de waarheid of op een leugen. Wanneer je bijvoorbeeld gaat geloven dat je ongewenst en niet geliefd bent, dan zal dat je realiteit worden. Het is niet echt, maar voor jou is het dan wel echt. Op dezelfde manier kun je ook vele soorten leugens geloven over jezelf en over anderen, die in strijd zijn met het Woord van God. Hoe meer deze leugens groeien, hoe meer pijn ze gaan veroorzaken. Ondertussen zit de vijand natuurlijk ook niet stil. Hij zal ervoor zorgen dat er allerlei situaties op je weg komen die ervoor zorgen dat je alleen nog maar meer in die leugens gaat geloven. Pijn, bitterheid, gebroken relaties, het verliezen van een baan, financiële rampspoed, noem het maar op. Stuk voor stuk pijnlijke situaties, ontworpen om jou verder en verder weg te leiden van de waarheid van God. Veel mensen proberen van alles om de pijn weg te laten gaan, maar als dat niet gebeurt door het verbreken van de leugens en het accepteren van de waarheid van God over onze levens, dan zal de pijn altijd maar weer terugkeren. Sommigen vluchten in alcohol, anderen in drugs, maar velen vluchten in seksuele zonden. Op het moment zelf verdooft het de pijn even, maar direct daarna komt het nog harder terug dan voorheen. Na ieder hoogtepunt volgt er altijd een nieuw dieptepunt. Vergis je niet, het doel van de vijand is niets minder dan de volledige verwoesting en vernietiging van jouw leven.

Wanneer het aankomt op de zonde van toverij, dan omschrijft de Bijbel dit als controle, manipulatie, intimidatie en dominantie, welke allen voortkomen uit de zonde van hoogmoed en trots. Persoonlijk heb ik dat alles kunnen samenvatten in één simpele actie: het accepteren van een leugen als de waarheid en de waarheid beschouwen als een leugen. Dat gaat altijd samen op, want als je een leugen aanneemt als waarheid, dan beschouw je daarmee automatisch de waarheid als een leugen. Met andere woorden, voor mij is toverij hetzelfde als het gebruik en misbruik van informatie, om andere mensen daarmee te laten doen wat jij wil. Als je mensen in leugens kunt laten geloven, dan heb je controle over hun denken. Wanneer je dat doet, dan heb je ook controle over hun woorden en hun daden. Daarom haat God dit ook zo erg, omdat het doel van toverij is om mensen weg te houden bij de waarheid. Feitelijk is het precies hetzelfde wat satan deed in de Hemel, toen hij een leugen als de waarheid presenteerde aan een derde van alle engelen, namelijk dat hij god kon zijn. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij verloor die strijd en werd uit de Hemel verbannen. Zoals ik Derek Prince ooit hoorde zeggen, wanneer je het eenmaal leert te herkennen, dan zie je het overal. Dat is ook waarom we zo voorzichtig moeten zijn met wat we als de waarheid accepteren. Wanneer iemand jou in een leugen kan doen geloven, dan heeft deze macht over jou. Eén van de redenen waarom God ons Zijn Woord heeft gegeven is om te voorkomen dat wij misleid worden. Het is makkelijk om de vijand de schuld te geven van alles wat er in onze levens gebeurt, maar hij is niet verantwoordelijk. Dat zijn wij. Wij hebben het Woord van God, dus wij kunnen leren wat de Waarheid is. Wij kunnen leren Wie de Waarheid is. Dat is onze verantwoordelijkheid. Alles wat er gebeurt als gevolg van het geloven van een leugen is onze verantwoordelijkheid. We kunnen niemand anders de schuld geven.

Iets anders, waar maar weinig mensen vanaf weten, is dat er ook iets heel gemeens gebeurd wanneer we vallen voor toverij. Of we het nu zelf toepassen of dat het tegen ons gebruikt wordt. Op het moment dat we ervoor vallen heeft de geest van toverij een open deur in onze levens. Dat is geen sprookje, maar een realiteit. Het eerste wat deze doet is geestelijke blinddoeken en oordoppen plaatsen, zodat je niet langer in staat bent om de waarheid te zien of te horen. Met andere woorden, iemand kan recht voor je staan en je de waarheid vertellen, maar je kunt het niet meer als zodanig herkennen. Vaak vragen mensen zich af hoe ze niet hebben kunnen zien wat er gaande was, nadat ze ervan bevrijd zijn. Op het moment dat je vrij bent van de geest van toverij, dan is de Waarheid gewoon heel voor hand liggend en helder. Maar tot dat moment zorgt die geest ervoor dat je het niet kunt zien, horen of begrijpen. Neem bijvoorbeeld de discipelen van Jezus. Zij hadden zoveel tijd met Jezus doorgebracht, terwijl Hij onderwees en wonderen verrichtte. Toch konden zij het niet begrijpen. De Waarheid stond recht tegenover hen. Ze hoorden het met hun eigen oren. Ze zagen alles met hun eigen ogen. Toch begrepen ze het niet. Totdat Jezus dat voor hen veranderde en ook een wonder in hun leven deed, zoals we kunnen lezen in Lukas 24:45, waar Hij hun verstand opende. Iemand die onder invloed van deze macht is zal denken en geloven dat alles goed gaat en kan niet van iets anders overtuigd worden, totdat Jezus hun verstand opent. Of we nu een hele kleine of een hele grote leugen geloven, we kunnen het alleen zien wanneer we Jezus uitnodigen om ons verstand te openen en om ons inzicht te geven. Doe geen enkele aanname, maar toets alles.

Wat mijn leven betreft was ik in vele leugens gaan geloven. Ik geloofde dat ik ongewenst was, ongeliefd, afgewezen, onwaardig en al dat soort leugens. Als gevolg hiervan begon ik ook naar deze leugens te handelen, terwijl ik troost zocht in zonden. Dat was mijn manier van ontsnappen, mijn weg eruit. Het was echter helemaal geen ontsnapping. Het was ook geen weg eruit, maar een weg die mij nog veel verder in de ellende bracht. Wilde ik veranderen? Absoluut! Na zovele jaren van worstelen met seksuele zonden kon ik seks niet langer zien als iets moois, dat door God geschapen was voor een man en zijn vrouw. Nee, voor mij was het iets verwerpelijks geworden. Door de jaren heen was ik ook gaan geloven dat eenieder die ik liefhad altijd weer weg zou gaan. Eén van mijn grootste angsten was geworden dat eenieder die ik liefhad mij zouden verlaten. Die leugen weerhield mij ervan om volledig open en transparant te zijn tegenover mijn vrouw. De angst dat zij mij zou verlaten regeerde over mijn denken. Ik geloofde gewoon dat er altijd een punt kwam waar iedereen die ik liefhad uiteindelijk weg zou gaan, inclusief God. Waarom zouden ze blijven? Ik geloofde tenslotte dat ik ongewenst, ongeliefd, afgewezen en onwaardig was. Wie wil er nou bij zo'n persoon blijven? Voor mij was dat gewoon het soort persoon dat je gebruikt voor je eigen doelen, om hem vervolgens te verwerpen. De toverij had mij echter zo verblind dat ik dit alles niet meer kon zien. Het enige wat ik zag waren de acties die ik ondernam en de denkpatronen in mijn hart, zonder in staat te zijn om te begrijpen waarom die daar waren en waarom ze niet weg wilde gaan.

Laat me hier snel aan toevoegen dat er in de realiteit wel degelijk mensen zullen zijn die ons verlaten. Maar niet iedereen doet dat. Wanneer iedereen ons verlaat, dan is er Eén die nooit weg zal gaan. Dus was het feit dat ik geloofde dat iedereen mij zou verlaten een leugen. Ik had geen enkele zekerheid dat mijn vrouw zou blijven, als ik haar alles zou vertellen. Het feit dat zij wel is gebleven, zelfs nadat zij uiteindelijk alles gehoord heeft, het feit dat zij alle pijn heeft doorstaan, uit liefde voor Jezus en voor mij, zegt alles over het soort persoon dat zij is. Maar op voorhand kon ik op geen enkele wijze weten hoe zij zou gaan reageren. Wat was dan de grootste leugen in dit alles? Dat was het feit dat ik geloofde dat ik het me kon veroorloven om niet de volledige waarheid te vertellen. Het was het feit dat ik dingen voor haar verborgen hield. In mijn gedachten had ik besloten dat er sommige dingen waren die alleen tussen mij en de Heer waren en die ik niet aan haar hoefde te belijden. Dat soort geloof drukt een hoop onbeleden zonden naar de achtergrond, op een manier dat ik me er ook niet langer schuldig over voelde. Diep van binnen wist ik wel dat die onbeleden zonden daar waren, maar iedere keer wanneer God mij probeerde te overtuigen van zonden, dan wuifde ik dat stuk weg en zei: "Nee, dat kan het niet zijn." Als je dat maar vaak genoeg doet, dan wordt het vanzelf gevoelloos en onbereikbaar. Zelfs wanneer je zonden worden ontmaskerd, dan nog wuif je het weg en zeg je dat dat het niet kan zijn. Vanuit ervaring kan ik je zeggen dat wanneer je jezelf vertelt dat dat het niet kan zijn, dat het dan precies dat is wat eruit moet komen.