De Exodus Zalfolie

Door de laatste jaren heen heb ik vele mensen horen zeggen dat zij geloven dat het gebruik van Zalfolie niet is toegestaan, of in ieder geval beperkt is tot het Zalven van de zieken. Sommigen zeggen dit gebaseerd op wat God gezegd heeft over de Heilige Zalfolie. Anderen gebruiken de olie zo vrijmoedig, dat zij geloven dat iedere samenstelling of recept gebruikt mag worden voor ieder doel. Het is altijd goed en wijs om te weten wat het Woord van God er eigenlijk over zegt. 

Wanneer het aankomt op Heilige Olie, dan vermeld de Bijbel twee recepten. Het eerste recept is die van de Heilige Zalfolie, welke vloeibaar was, het andere recept was voor het Heilig Reukwerk, welke zeer waarschijnlijk ook met olie werd gemaakt, maar minder vloeibaar was en meer als een vaste substantie. Beide recepten moesten worden beschouwd als heilig en allerheiligst. Beide recepten komen een serieuze waarschuwing, dus het feit dat veel mensen uiterst voorzichtig zijn, ten opzichte van het gebruik van deze Zalfolie, is zeer gepast. 

Het recept van de Heilige Zalfolie

Wat u betreft, neem voor uzelf de beste specerijen: vijfhonderd sikkel vloeibare mirre, en half zoveel ervan, dus tweehonderdvijftig sikkel geurige kaneel, tweehonderdvijftig sikkel geurige kalmoes, ook vijfhonderd sikkel kassia, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, en een hin olijfolie.
Exodus 30:23-24

Het recept van het Heilig Reukwerk

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Neem voor uzelf geurige specerijen: druipende hars, onyx en galbanum, dus geurige specerijen, en zuivere wierook. Dit alles moet in gelijke hoeveelheden zijn.
Exodus 30:34

Dit zijn de recepten die nooit meer gebruikt mogen worden. Maar om te concluderen dat God hier spreekt over Zalfolie in het algemeen is een vergissing. Dat is niet wat Hij zei. Sommigen doen de aanname dat wanneer zij Zalfolie gebruiken, of een Zalfolie met één van de vermelde geuren, dat de vloek van God dan over hun leven komt. Ook dat is niet waar. 

Ten opzichte van de Heilige Zalfolie zei God: “Dit is heilige zalfolie voor Mij, al uw generaties door. Een mensenlichaam mag er niet mee gezalfd worden; ook mag u niet iets soortgelijks maken volgens de bereidingswijze van deze olie. Ze is heilig, heilig moet ze voor u zijn. Ieder die zo'n mengsel maakt als dit, of die daarvan iets op een onbevoegde strijkt, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten.” (Exodus 30:31-33)

Hier zegt God dat de reeds bestaande Heilige Zalfolie nooit op een menselijk lichaam gebruikt mag worden. Dat laat ruimte voor de Zalving van voorwerpen en/of kleding, maar niet voor mensen. Dat is er van uitgaande dat deze Zalfolie (die op dat moment gemaakt werd) nog steeds ergens bestaat, wat ik niet zou durven zeggen. Mocht dat zo zijn, dan is het zeer waarschijnlijk niet toegankelijk voor ons, dus dat lost dat probleem op. Verder zegt God dat deze Zalfolie nooit meer gemaakt mag worden, maar merk ook op dat God daar iets heel belangrijks aan toevoegt: “volgens deze bereidingswijze”. Met andere woorden, u mag Zalfolie maken met ieder afzonderlijk ingrediënt van de Heilige Zalfolie, maar nooit volgens het exacte zelfde recept dat werd gebruikt voor de Heilige Zalfolie. Wie dat toch doet zal niet worden uitgeroeid, zoals de Nederlandse vertaling zegt, maar wel worden verstoten of verbannen uit zijn volksgenoten (of geloofsgemeenschap). En ja, dat is een vloek die effectief zal worden voor een ieder die dat doet. Het is dus zeer gerechtvaardigd om bijzonder voorzichtig te zijn op dit gebied. 

Ten opzichte van het Heilig Reukwerk zei God: “Het moet allerheiligst voor u zijn. En wat het reukwerk betreft dat u maakt, mag u niets voor uzelf maken volgens de bereidingswijze van dit reukwerk. Het moet u heilig zijn, voor de HEERE. Ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten.

Hier gaat het zelfs nog een stap verder. De persoon die dit recept maakt, al is het alleen maar om te ruiken, zal ook worden verstoten. De Heilige Zalfolie wordt ‘heilig’ genoemd, maar het Heilige Reukwerk word ‘allerheiligst’ genoemd. Het maakt niet uit wat voor product u wilt maken, zodra u dit recept ervoor gebruikt, dan wordt de vloek onmiddellijk effectief. Dit spreekt over de geur alleen. Er zijn dus twee recepten die nooit meer gemaakt mogen worden, niet slechts één.

Sommigen geloven dat het gebruik van deze recepten gerechtvaardigd is en dat er niets met ze zal gebeuren, omdat Jezus tot een vloek geworden is en alle gevolgen daarvan aan het kruis gedragen heeft. Hoewel het waar is dat Jezus met iedere vloek heeft afgerekend, is dat alleen van toepassing op hen die in lijn zijn met het Woord van God. Iets doen dat tegen de wil van God ingaat word altijd beschouwd als zonde. Net zoals u geen overspel of moord kun plegen, zonder de consequenties onder ogen te komen in het natuurlijke en het geestelijke, is het ook onmogelijk op deze wet te overtreden, zonder daarvan de gevolgen te ondervinden. Vergeving is alleen voor hen die met hun mond en in hun hart toegeven en erkennen dat zij gezondigd hebben en vergeving nodig hebben, niet voor hen die de genade van God misbruiken als een excuus om vrijelijk te zondigen. 

Soms word de angst om fouten te maken of om te zondigen zo groot dat we er liever voor kiezen om de ‘veilige weg’ te bewandelen, dan om te verkennen wat God ons te bieden heeft. We hebben de neiging om naar veiligheid te zoeken, door weg te blijven bij de dingen die we niet begrijpen. Ja, er is zoiets als de vreze des Heren, wat het begin van wijsheid is. Maar de angst om fouten te maken maakt geen deel uit van die vreze. Angst om fouten te maken is zelfs een hele slechte raadgever. De enige ware veiligheid kan gevonden worden in het Woord van God. Dat is de enige plaats waar u echt veilig kunt zijn. 

Wanneer u geen Zalfolie gebruikt, uit angst om Gods wetten uit Exodus 30 te overtreden, dan is dat gelijk aan niet bidden omdat u misschien niet naar Zijn wil zou bidden. Het is als niet geloven, omdat u verkeerd zou kunnen geloven. In deze gevallen komen we vast te zitten in wetticisme. De macht achter wetticisme zal u altijd proberen te weerhouden om dingen voor de Heer te doen, vanuit de angst om het fout te doen. Dat maakt ons niet veilig of vrij, het maakt ons een geestelijke gevangene. Ware veiligheid en vrijheid kan gevonden worden in onze Heer en Messias, Jezus Christus, want Hij is het Levende Woord. En Zijn belofte aan ons staat vandaag de dag nog steeds.

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31-32

Wat is de sleutel? Blijf in Zijn Woord. Als u niet zeker weet of iets juist is, blijf in Zijn Woord. Wanneer u niet zeker weet wat u moet doen, blijf in Zijn Woord. Open het Woord van God, zoek naar de antwoorden. Dan kunt u het zeker weten. Onze eerste vraag zou altijd moeten zijn: “Wat heeft het Woord van God over mijn situatie te zeggen?”. Het zou zeer zeker niet moeten zijn wat iemand anders erover te zeggen heeft. Natuurlijk kunt u luisteren naar de adviezen van mensen, maar accepteer nooit om het even welk advies als de waarheid, totdat u in staat bent geweest om dit vanuit het Woord van God bevestigd te krijgen. Dat is ook voor deze studie van toepassing. 

Wanneer we het hebben over de Zalfolie, dan kunnen er hele duidelijke antwoorden gevonden worden in de Bijbel. In de Bijbelverzen die ik u net gegeven heb, kunt u zien dat de Heilige Zalfolie en het Heilig Reukwerk specifieke recepten zijn. Het Woord zegt niet “Gij zult geen Zalfolie gebruiken”, het zegt “Gebruik deze recepten niet”. Het boek Exodus legt tevens ook geen beperkingen op aangaande wie de Zalfolie mag gebruiken. Het legt beperkingen op aangaande wie de Heilige Zalfolie en het Heilig Reukwerk mag gebruiken, welke voor die tijd en voor de dienst in de Tabernakel waren gemaakt. Het legt ook beperkingen op aangaande het namaken van dezelfde recepten. Maar ieder ander recept voor Zalfolie en geuren is vrij om te gebruiken. Het antwoord op wie, waar en wanneer is toegestaan om Zalfolie te gebruiken, wordt later in deze studie behandeld. Dat antwoord kan u wellicht verbazen.