De verschillende soorten natuurlijk Zalving

Gedurende mijn eerste Jaren in de kerk was het enige wat ik heb gezien, aangaande het gebruik van Zalfolie, hoe een kerkleider een druppel olie op zijn vinger deed en dit aanbracht op iemands voorhoofd, in de vorm van een kruis. Dat gebeurde alleen wanneer mensen ziek waren. De keren dat ik andere gemeentes bezocht was het niet anders. Eigenlijk heb ik in die tijd maar heel weinig verschillende gemeentes gezien, hoewel het bewustzijn over de Zalfolie wel steeds meer begint te groeien in de gemeentes. Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien is het iedereen toegestaan om Zalfolie voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Maar hoe gebruiken we het? Eén ding is zeker, het met een vinger aanbrengen van een druppel Zalfolie op het voorhoofd, in het teken van een kruis, is niet iets wat ik bevestigd heb kunnen krijgen vanuit het Woord van God. De volgende beschrijvingen vertellen u over de verschillende soorten van Zalving en de profetische betekenis daarvan. We weten dat de Zalfolie zelf staat voor het beeld van de bekrachtiging met de Heilige Geest, maar dit spreekt over de wijze van Zalving, de profetische betekenis van de wijze waarop de olie wordt toegepast.

Zalving door Mashah

Deze manier van Zalven gebeurd door een beetje Zalfolie op uw hand te gieten en het dan zachtjes over uw hele gezicht aan te brengen, op dezelfde wijze als u uw gezicht wast. Deze eerste manier van Zalven is de meest gebruikte manier en tevens de manier die mensen gebruikten voor persoonlijk Zalving en de Zalving van zieken. Laten nog eens naar een aantal Bijbelverzen kijken.

wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.
Psalm 104:15

Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
Prediker 9:8

Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
Mattheüs 6:17

Zoals u in de eerste hoofdstukken van dit boek kon lezen, was één van de betekenissen van de Zalfolie om het gezicht te laten schijnen of glanzen. De profetische betekenis hiervan was en is het schijnende Licht van God, Die ons gevuld heeft met Zijn olie (Heilige Geest) en Die ons in vuur en vlam zet. Het is een beeld van de glorie van God in en op ons. Voorbeelden van wat er gebeurd wanneer Gods glorie nabij is, kunnen gevonden worden in Exodus 24:17, Exodus 34:29-30 en Mattheüs 17:2. 

De betekenis van het woord ‘Mashah’ is om ‘te smeren’, ‘te wrijven’, ‘te strelen’, ‘de hand over het gezicht te halen’, ‘getrokken uit’ en ‘gekozen’. Alles bij elkaar laten deze betekenissen een totaalplaatje van de Zalving zien. Terwijl ik dit las bracht de Heilige Geest mij iets terug in het geheugen, namelijk de plaats in de Bijbel waar God Mozes met Zijn hand bedekte. 

Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.
Exodus 33:21-23

Waarom liet God Zijn aangezicht niet zien? Omdat de glorie teveel zou zijn voor Mozes om te kunnen dragen. Maar zelfs door naar de achterzijde van God te kijken, keerde Mozes van de berg terug met een stralend gezicht, in die mate dat de mensen er bang van werden. Waarom gebeurde dat? Wanneer de glorie van God dichtbij komt, dan benadrukt dit onmiddellijk onze vleselijke menselijke natuur. Ieder deel van ons dat nog in duisternis is, of dat nu bewust of onbewust is, zal direct worden blootgelegd door het heldere Licht van God. We weten dat God ons niet wil veroordelen, maar wanneer we ons realiseren wat onze tekortkomingen, ons falen en onze zondes zijn, dan kan het behoorlijk pijnlijk zijn wanneer we ons daar volledig bewust van worden. Voorbeelden hiervan kunnen gezien worden op de plaatsen waar opwekkingen zijn uitgebroken. Het eerste zichtbare teken was altijd dat mensen zich bewust werden van hun vleselijke natuur en het begonnen uit te roepen naar God om vergeving. Dit is ook in Nederland gebeurd, zo’n 250 jaar geleden. En het zal weer gebeuren. 

In de vroegere tijden Zalfden de mensen altijd hun hele gezicht. Zij Zalfden ieder gedeelte van hun gezicht, dat blootgesteld was aan het licht, net zoals God iedere deel van Mozes bedekte, dat blootgesteld was aan Zijn glorie. Wanneer de hand van God, welke Zijn glorie bedekt, wordt opgeheven of gedeeltelijk wordt opgeheven, dan heeft dit een onmiddellijk effect en wordt Zijn glorie daardoor vrijgezet. Het beeld van ‘de hand over het gezicht te halen’, tijdens het Zalven, vertegenwoordigd de hand van God. Nadat het gezicht Gezalfd is wordt de hand van het gezicht weggehaald en is het gezicht weer blootgesteld aan het licht. Het profetische beeld hiervan is dat de hand van God wordt opgeheven, waardoor wij worden blootgesteld aan Zijn glorie en licht.

De overige manieren van Zalven zijn:

- Zalving door besprenkeling
- Zalving door gieten

Lees er meer over in het boek "De Gezalfde Bruid".