De houding van het hart (Deel 1)

Wanneer we het over aanbidding hebben, dan hebben we het over het hart. Het klinkt zo voor de hand liggend he? Het is zo makkelijk om met woorden te zeggen dat het om het hart gaat, maar toch kan het soms moeilijk te pakken zijn. Het is mijn doel om u met deze studie te helpen om het te pakken en om u inzicht te geven in de wegen die God door Zijn Woord heeft getoond. 

Veel mensen verwarren aanbidding met het zingen van liedjes. Dat is ook niet vreemd, want de meeste kerken noemen hun zangdiensten ook aanbiddingsdiensten. En sommigen zijn dat ook, sommigen niet. Maar dan nog is een echte aanbiddingsdienst slechts een deel van wat aanbidding werkelijk is. Het is mogelijk om aanbiddingsliederen te zingen die Jezus prijzen en aanbidden, zonder het hart van God te raken. Het is mogelijk om een uur aanbiddingsliederen te zingen, zonder dat er ook maar iets gebeurd dan alleen het zingen zelf. Dan wordt de “zangdienst” beëindigd en is het tijd voor de preek van de week. Ondertussen hebben we dan heel veel gemist van wat God ons had willen geven. Waarom? Wat is dan het probleem en wat is het verschil? Wanneer ons hart er niet in is, dan is het volkomen zinloos, ongeacht wat we zeggen of zingen. Maar wanneer ons hart er wel in is, dan worden die liederen aanbidding. De volgende vraag zou zijn: Aanbidding van wat of wie?

God is veel meer geïnteresseerd in het “waarom” dan is het “wat”. Wat ik daarmee bedoel is dat het “wat” altijd een gevolg is, een vrucht, van het “waarom”. Met andere woorden, ik heb het over onze diepste motivaties, waarom we doen wat we doen. En dat heeft alles te maken met onze focus, aangezien onze motivatie altijd wordt beïnvloed door onze focus. Laten we allereerst starten met erop te wijzen dat God veel meer om het hart geeft dan om wat we zeggen of doen. 

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
Matteüs 15:8-9

Dat is best heftige taal en het klinkt helemaal niet als de aardige liefhebbende Jezus die we normaal zien. Maar ook die kant is een deel van het karakter van Jezus. Hij haat onoprechtheid. Hij voegde daar echter nog een belangrijke waarschuwing aan toe. Hoewel de Nederlandse vertalingen hier spreken over “Tevergeefs eren zij Mij”, zegt de brontekst letterlijk “Tevergeefs aanbidden zij Mij”. Met andere woorden zegt Hij hier dat het Hem echt niet uitmaakt wat u doet, zolang uw hart er niet in is. Dus dat is wat ons beginpunt zou moeten zijn. Ons hart. 

Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.
Matteüs 15:18-20

Opnieuw benadrukt Jezus hier hoe belangrijk de conditie van ons hart is. We zijn allemaal geboren met een vleselijke natuur en die vleselijke natuur produceert precies wat Jezus hier aangeeft. Het laat zien dat ons hart echt veranderd moet worden. Dat kunnen we echter niet zelf doen. We kunnen geen wetten en regels gebruiken om ons hart te veranderen. Met heel veel discipline zijn we wellicht in staat om sommige van onze daden te veranderen, maar de wet of enige vorm van regelgeving kan niets doen aan het issue met het hart. Dat zit er nog steeds en produceert al die vruchten. Feitelijk is het hart zo belangrijk voor God dat Hij het dagelijks doorzoekt.

alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek
Openbaring 2:23

Er is geen enkele gedachte of gevoel die verborgen is voor God. Voor Hem zijn we net als glas, Hij kijkt dwars door ons heen en wijst precies aan waar we moeten veranderen. Er is geen enkel excuus voor enige gedachte of conditie van het hart dat niet in lijn is met de volmaakte wil van God. Om die reden zei Jezus ook dat zij die Hem alleen maar met hun lippen dienen Hem voor niets aanbidden. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik wil Hem niet voor niets aanbidding. Maar gelukkig laat God ons nooit zonder oplossing. Hij zei het volgende door de mond van de profeet Ezechiël:

een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.
Ezechiël 36:26-27

Jezus weet precies hoe hard we Zijn hulp nodig hebben om onze harten veranderd te krijgen. Daarom wil Hij ons ook een nieuw hart geven en wil Hij ons vullen met Zijn Heilige Geest. Maar er is meer dan dat, want het is geen statisch iets dat ons probleem voor eens en voor altijd oplost. Het is in dynamisch. Dat betekend dat het in beweging is en dat wij mee moeten bewegen. Hoewel we een nieuw hart en de Heilige Geest ontvangen, hebben we nog steeds onze eigen vrije wil. Wij moeten ervoor kiezen om met Hem mee te bewegen. Dat is niet een soort van nieuwe wet, maar een beslissing om de Leider te volgen waar Hij ons ook heen leidt. Hij zal ons van binnenuit veranderen, iets wat niemand anders kan doen, met het doel om ons precies zoals Jezus te maken. En wie wil er nu niet zoals Jezus zijn? Ik ben er zeker van dat u zoals Hem wilt zijn!

In het proces van het tonen van de weg zal de Heilige Geest altijd naar Jezus wijzen en ons aanmoedigen om onze ogen op Hem gericht te houden. Ik weet niet of het u ooit weleens is opgevallen, maar we bewegen altijd in de richting waar we naar kijken. Datgene dat onze aandacht trekt, trekt ons ook in zijn aanwezigheid (wat dat ook moge zijn). Dat brengt ons terug naar het begin van deze studie, waar ik zei dat het zingen van een lied soms wel en soms geen aanbidding is. Het is mogelijk om op het podium te staan en aanbiddingsliederen te zingen, terwijl u denk aan hoe prachtig uw stem klinkt en hoe goed u kunt zingen. Of misschien dwalen uw gedachten af naar eerdere gebeurtenissen, of naar problemen en tegenslagen waar u mee te maken heeft. Of misschien denk u aan de boodschappen die u nog moet halen. Wat het ook is, het trekt allemaal onze aandacht weg van Jezus en in de eigen “aanwezigheid”. We moeten onze ogen terug op Jezus richten. We moeten onze focus terug zien te krijgen op Hem. 

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Hebreeën 12:1-2

Op het moment dat we onze focus alleen op Jezus hebben gericht zullen we pas boven onze situaties uitstijgen. Op het moment dat we Hem echt aanbidden, met heel onze hart en met al onze aandacht, dan zal Hij ons in Zijn aanwezigheid trekken. Op die plaats is er ruimte voor rust, om te herstellen en om nieuwe kracht te ontvangen. En laten we eerlijk zijn, dat hebben we allemaal nodig. Heel veel en heel vaak. Maar de belangrijkste reden om Hem te aanbidden is omdat Hij het waard is. Hij is voor ons gestorven, Hij heeft alles voor ons gegeven en de weg tot de Vader voor ons geopend. Dat geeft ons alle reden om Hem ieder deel van onszelf te geven, met heel ons hart, al onze aandacht en al onze toewijding. Wanneer Hij werkelijk de reden is waarom wij aanbidden, dan is dat het moment waarop Zijn kracht vrijgezet wordt.