zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Volharden in zonde

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel spreekt God over zonde en over volharden in zonde. Veel onderwijs over dit onderwerp heeft mensen met een dusdanig begrip van veroordeling achtergelaten, dat zij geloven dat er geen hoop meer voor ze is. Ook ik ben daar geweest, op het punt waar ik daadwerkelijk geloofde dat er geen hoop meer was. Op het punt waar mensen op me neerkeken, als die verschrikkelijke vieze zondaar. Maar hoe totaal verschillend was de houding van God ten opzichte van mij, in tegenstelling tot vele van Zijn kinderen. Zijn genade bleek werkelijk genoeg te zijn. Maar toch blijft zonde een groot probleem.

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.
Hebreeën 6:4-6

Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.
Hebreeën 10:26-27

Dit zijn de bekende verzen over veroordeling en uitsluiting van genade. Een vreselijke toekomst voor de mensen die omschreven worden. Maar bent u dat? Deze verzen laten duidelijk zien dat er een groep mensen is die deze bestemming tegemoet gaan, dus het is niet slechts beeldspraak. Toch worden deze verzen zo vaak misbruikt door religieuze mensen en door de duivel, zonder enige bewogenheid of liefde. 

In de eerste plaats moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen vallen voor zonde en volharden in zonde, want er is een groot verschil tussen die twee. Feitelijk is dit een probleem van het hart. In het vorige hoofdstuk gaf ik aan hoe zonde ons leven binnen kan komen. Het begint met zondige gedachten. Het vereist een actie van onze kant. Verwerpen wij de gedachte of beginnen wij het als een optie te beschouwen? Wanneer we het als een optie beginnen te beschouwen, dan begint het wortel te schieten in ons hart. 

Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.
Jacobus 1:14-15

Hoewel we op Jezus gericht zijn, zijn er toch nog verlangens in ons vlees. Deze verlangens kunnen en zullen ons verlokken. Maar let goed op hoe dit proces in z’n werk gaat. Eerst is er verleiding. Dan is er de zuigende/trekkende werking, die onze focus verplaatst. Dan is er het overwegen van het verlangen als een optie. Als resultaat kan de begeerte de zonde voorbrengen. Dan volgt de daad. En dan volgt de tweede daad, de derde, de vierde enz. Totdat het volgroeid is. Aan het einde van dit proces is het resultaat de dood. We weten dat we allemaal van zonde komen. 

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
1 Johannes 1:8-10

Dit maakt duidelijk dat we allemaal op het punt van zonde zijn geweest. Dit betekend dat we allemaal zijn gevallen en allemaal zijn weggetrokken door onze eigen verlangens en zijn misleid, tot op het punt waar het verlangen bevrucht was en de zonde voortbracht. Geen prettige gedachte he? Ja, dit kan ook de rechtvaardige overkomen. Niemand is beter dan de ander. We zijn allemaal net zo schuldig en hebben allemaal genade nodig, inclusief hen die net doen alsof alles goed gaat. Wat er echter vanaf dat punt gebeurd maakt een enorm verschil in onze levens. 

Op het moment dat we zonde hebben begaan, dan zal onze Vriend en Helper, de Heilige Geest, in actie komen. Dan zullen we zijn fluisterende stem horen, die ons verteld wat we fout hebben gedaan. Ons overtuigend dat dat wat we gedaan hebben een zonde is in Gods ogen. Op dat moment hebben we weer een keuze. We kunnen ervoor kiezen om ons te laten overtuigen en om naar Zijn stem te luisteren, of we kunnen Zijn stem opzij zetten. Maar zelfs wanneer we Zijn stem afdanken, dan zal Hij verschillende malen blijven proberen. Er zijn dus meerdere mogelijkheden om te luisteren en om het juiste te doen, namelijk om u te bekeren. Wat u ook doet, u zult overtuigd worden van zonde. Geen twijfel mogelijk. Maar dan moet u een keuze maken. Hoe gaat u verder vanaf dit punt?

Optie 1: Bekering

De eerste optie die u heeft is dat u naar Zijn stem luistert en Hem Zijn werk in u laat doen. U laat zich door Hem tot rede roepen. Dan bekeert u zich, u beleid uw zonden en u bent vergeven. Op dat punt is de zonde nog steeds begaan, maar het is niet meer in staat om te volgroeien. Meer dan dat, vanwege Zijn genade en vergeving is de zonde zelfs compleet uitgewist. Alsof u het nooit begaan heeft.

Optie 2: Bekering in gebondenheid

Wanneer we een zonde begaan, dan zal ons dat niet altijd direct in gebondenheid brengen. Maar als u een levensstijl van zonde heeft gehad op bepaalde gebieden, terwijl u steeds opnieuw dezelfde zondes beging, dan is er wel degelijk sprake van geestelijke gebondenheid. In dat geval hebben we niet langer de vrijheid om er op eigen kracht mee te stoppen. Ja, dit kan zeer frustrerend zijn. Met name wanneer u het niet wilt doen, maar er toch steeds weer voor valt. In dit geval moet u zich nog steeds iedere keer opnieuw bekeren, terwijl u iedere keer opnieuw in uw hart besluit dat u dit niet in uw leven wil hebben. Tegelijk gaat dit niet zomaar weg door u iedere keer opnieuw te bekeren. Wat u nodig heeft is bevrijding van de geesten die u in deze zondes gevangen houden. Ga dus naar uw voorganger en vraag hem om u te helpen om vrij te worden van deze geesten. Als uw voorganger u niet kan helpen, of als u geen deel bent van een lokale gemeenschap, vraag God dan om u te helpen om iemand te vinden, en ga op zoek totdat u iemand gevonden heeft die u kan helpen. Als u dit samen met God doet, dan zal Hij u iemand laten vinden. Geef niet op!

Optie 3: Volharding in zonde met kennis

En dan is er de laatste categorie mensen. Ze werden vernieuwd en hebben zich ooit echt bekeerd. Ze werden bevrijd van alle boze geesten die hun gevangen hielden. Ze werden door de Heilige Geest opgeleid en ontvingen openbaringen van de Waarheid (Jezus Christus). Ze waren vrienden van de Heilige Geest en bewogen in de gaven van de Geest. Ze klommen op tot hoge geestelijke niveaus en waren getuige van dingen die weinigen hebben mogen aanschouwen. En toen vielen ze voor zonde. Maar daar was hun beste Vriend, de Heilige Geest, om ze te helpen om op te staan, aangezien Hij Zijn vrienden niet zo makkelijk opgeeft. Maar ze weigerden Zijn hulp. Willens en wetens kozen zij ervoor om te volharden in hun verkeerde daden, en om weer opnieuw in gebondenheid geleid te worden. Met de volle kennis en begrip van waar ze mee bezig waren, bleven zij volhardend tegen de Waarheid kiezen, en derhalve kozen zij tegen Jezus. Door dat te doen zegt het Woord van God dat zij de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Daar is geen vergeving meer voor, alleen het oordeel. 

Zoals u kunt zien moet u eigenlijk nog best veel doen om op het punt te komen waar u niet langer vergeven kunt worden. Op weg naar dat punt zal de Heilige Geest u blijven trekken, u overtuigen en u roepen. Onderweg heeft u vele kansen om u te bekeren en om hersteld te worden. Maar wanneer u het punt bereikt dat in optie 3 staat omschreven, dan is er geen weg meer terug. Zij die op dat punt zijn weten waar ze zijn en in wat voor conditie ze zijn. Zij zijn niet langer onze broeders en zusters. Maar wanneer u de opties hierboven leest, dan denk ik dat u wel weet in welke categorie uw situatie zich bevind. Diep van binnen, in uw hart, weet u waar u zich bevind. Zolang u de zachte stem van de Heilige Geest nog hoort en zolang u in uw hart nog overtuigd word van zonde, dan betekend dat dat de Heilige Geest nog steeds in u werkt. En dat betekend dat u dat punt van de onvergefelijke zonde nog niet bereikt heeft. Laat de hoop in u opstaan, mijn vriend. God is nog niet met u klaar. Volledig herstel kan nog steeds bereikt worden. Wanneer Hij vergeeft, dan vergeeft Hij 100%. Wanneer Hij herstelt, dan herstelt Hij minimaal 100%.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL