zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Opnieuw leren vertrouwen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Mensen vertrouwen. Dat doen we allemaal in ons leven. We hebben allemaal onszelf vertrouwd, onze beslissingen, onze inzichten etc. Velen van ons is verteld dat vertrouwen de basis is voor iedere relatie. Geen relatie zonder vertrouwen. Dus zijn er velen die zichzelf geforceerd hebben, of geforceerd werden, om mensen te vertrouwen waarmee ze een relatie hebben of hadden. Anderen kozen er vrijwillig voor om te vertrouwen. Maar ongeacht de situatie, we hebben allemaal op mensen vertrouwd en velen vertrouwen nog steeds op mensen. Er zijn vele soorten van vertrouwen. Een aantal daarvan zijn:

  • Vertrouwen in de dingen die mensen zeggen
  • Vertrouwen in de dingen die mensen beloven
  • Vertrouwen in de waardigheid van mensen
  • Vertrouwen in de betrouwbaarheid van mensen
  • Vertrouwen in de integriteit van mensen
  • Vertrouwen in het karakter van mensen

Vertrouwen maakt ons zeker van een persoon. We accepteren die persoon als betrouwbaar en plaatsen onze hoop in de dingen die zij doen, zeggen of beloven. Iemand vertrouwen is het geven van accreditatie, geloof, aanzien, eer en het prijzen van een persoon, in vrijwillige afhankelijkheid van die persoon. Maar het doet meer dan dat. Volgens de standaarden van deze wereld, plaatsen wij vertrouwen in het midden en bouwen wij alles daar omheen, zoals onze identiteit, onze (zelf)acceptatie, onze liefde, onze veiligheid en onze vrijheid. Ze zeggen dat vertrouwen gebouwd wordt. Ze zeggen ook dat vertrouwen het moeilijkste is om te krijgen en het makkelijkste om te verliezen. Maar feit blijft dat op een bepaald punt het vertrouwen altijd op een bepaalde manier geschonden wordt. Wanneer alles wat wij als waardevol beschouwen rond vertrouwen is gebouwd, wat is daar dan nog van over wanneer het vertrouwen geschonden is? In het ergste geval is er niets meer over. Geen identiteit, geen (zelf)acceptatie, geen liefde, geen veiligheid en geen vrijheid. Hoe kunnen we weten of vertrouwen de basis van onze relatie is? Door het eenvoudig weg te nemen en te zien wat er overblijft. 

Wanneer u kijkt naar het derde hoofdstuk en naar dit hoofdstuk, dan lijkt het alsof het onderwerp vertrouwen niet echt aansluit bij het thema van zonde, vergeving en bekering. Maar dat is alleen in de eerste oogopslag. Wanneer we denken aan vertrouwen en aan hoe we moeten leren te vertrouwen, dan moeten we ons denken ook over dit onderwerp veranderen, wat betekend dat we ons moeten bekeren, zoals we eerder geleerd hebben. We moeten vertrouwen herdefiniëren, oftewel een nieuw begrip krijgen van wat vertrouwen is, waarbij we het Woord van God als de enige standaard voor onze levens gebruiken. Hier is even een snelle opfrisser voor uw geheugen.

De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt overvloedig verkwikt. Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
Spreuken 28:25-26

Vertrouwt de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend; behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt.
Micha 7:5

Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen; het is beter bij de Here te schuilen dan op edelen te vertrouwen.
Psalm 118:8-9

Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is.
Psalm 146:3

Ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, [dat] Hij ons ook verder verlossen zal.
2 Corinthiërs 1:9-10

Er zijn slechts een paar verzen die over dit onderwerp spreken, maar door de hele Bijbel heen laat God ons zien dat we niet moet vertrouwen in onszelf, onze ouders, onze familie, onze vrienden, en zelfs niet in onze partner. Het Woord maakt duidelijk dat iedere vorm van vertrouwen in het vlees of in de mens, gelijk staat aan het met ons hart afdwalen van de Heer. Dus God neemt dit niet lichtvaardig. 

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is.
Jeremia 17:5-7

Geef uzelf eens een paar momenten om dit in te laten zinken. Denk eens aan al die keren dat u uw vertrouwen in een mens heeft gesteld en hoe relaties werden bepaald door dat vertrouwen. Toen de Heilige Geest deze weg met mij begon te wandelen, schrok ik toen ik zag op hoe enorm veel gebieden en in hoeveel kleinere zaken ik mijn vertrouwen in mezelf of in mensen had gesteld. Ik had er geen idee van hoe ver dit ging, totdat Hij mijn ogen ervoor opende. Ik was vervuld van spijt en zo willen dat ik dat alles veel eerder had geweten. Zonder het te realiseren, leefde ik onder een vloek. Waarom was vertrouwen in een mens ook alweer zo slecht? 

Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
Jeremia 17:9-10

Juist, het is vanwege het hart. Daar is het weer. Vertrouwen is iemand controle geven over (gebieden van) uw leven, of u dat nu zelf bent of iemand anders. Vertrouwen is het overgeven van controle. Zoals eerder gezegd is vertrouwen het geven van accreditatie, geloof, aanzien, eer en het prijzen van een persoon, in vrijwillige afhankelijkheid van die persoon. Dus samenvattend kunnen we vertrouwen definiëren als een vorm van aanbidding. En wat u aanbid, dat is uw God. Dat betekend dat wanneer dat niet God is, het een afgod is. Ongeacht wie het is. 

Opnieuw leren vertrouwen begint met de juiste definitie van vertrouwen en de rol van vertrouwen in ons leven. Relaties worden niet rond vertrouwen gebouwd. Ze worden rond liefde gebouwd. Liefde is het middelpunt en daar omheen wordt al het andere gebouwd. Dus wanneer vertrouwen altijd het middelpunt was, dan moeten we ons denken veranderen. Anders komen er wederom vele terugkerende teleurstellingen. Anders kunnen we geen Goddelijke relaties hebben. De missie is: Heb iedereen lief. Vertrouw niemand, alleen God. Dat is ook één van de redenen waarom we alles moeten toetsen. Ieder woord dat onderwezen wordt, inclusief deze boodschap. Als we ook maar iets of iemand anders vertrouwen dan God, dan zijn we reeds misleid. 

Zoals ik al eerder zei hebben we allemaal in mensen en in onszelf vertrouwd. Dat is niets nieuws en het maakt u geen uitzondering. De enige uitzondering is dat u nu in staat bent om het te zien. Ik vertrouw erop dat de Heilige Geest u de ogen opent, terwijl u dit leest. Dat betekend dat u op het punt staat om een nieuwe weg in te slaan, waar u veel te winnen heeft. Maar feit blijft dat een schending van vertrouwen, of laten we het verraad noemen, ons vele malen achterlaat met diepe en serieuze verwondingen. Hoe gaan we daar dan mee om en hoe komen we daar overheen? Dat is niet zo moeilijk als het wellicht lijkt. We kiezen ervoor om God lief te hebben boven alles, daarna om onszelf lief te hebben en om onze naasten lief te hebben met de liefde die God ons gegeven heeft. Dan vernieuwen we ons denken aangaande vertrouwen, door ervoor te kiezen om vanaf dit moment alleen nog maar op God te vertrouwen en in niemand anders meer. Dat is de controle overgeven aan Jezus. Wanneer Hij de controle heeft, dan kan en zal Hij aan de slag gaan met uw gebroken hart en met de wonden die daar achtergelaten zijn. 

Vanaf dit moment bouwen we onze relaties rond liefde. Het enige soort vertrouwen dat daar nog bij betrokken is is ons vertrouwen in God, dat Hij zal doen wat Hij beloofd heeft te doen. Het soort liefde waar we onze relaties omheen moeten bouwen is de agape liefde van God. Zoals al het andere, wordt ook dit gebouwd. Het begint met een beslissing. We kiezen ervoor om een persoon lief te hebben met de liefde die God ons gegeven heeft. Dat soort liefde is onzelfzuchtig, opofferend en onvoorwaardelijk. Het is het soort liefde dat niets terug zal vragen of eisen, en het gaat zelfs zover als het neerleggen van ons leven voor die persoon. Ik denk dat het niet nodig is om te zeggen dat we dat niet standaard in ons hebben. Maar toch is het beschikbaar voor u gemaakt. Maar we moeten beginnen met ervoor te kiezen. Ervoor kiezen om lief te hebben met dit soort liefde. Zoals we eerder geleerd hebben is dit soort liefde één van de vruchten die de Heilige Geest in onze levens produceert. Het is dus wederom geen werk van ons, maar Zijn werk in ons. We kiezen er eenvoudig voor om Hem dit in ons te laten produceren, terwijl we onze eigen gevoelens opzij zetten die niet in lijn zijn met Zijn Woord. We kiezen gebaseerd op de Waarheid van God, niet op basis van emoties. 

Zou Jezus Petrus nog steeds moeten vertrouwen? Niet volgens de standaard van vertrouwen van deze wereld. Maar vertrouwen was niet de standaard die Hij gebruikte. Het was liefde. Wanneer liefde ons beginpunt is voor relaties, met God en met mensen, dan is er maar één soort vertrouwen dat staande kan blijven. Ons vertrouwen in God. Maar ook ten opzichte van ons vertrouwen in God is het erg belangrijk om de juiste verwachting te hebben, om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. 

Het Woord zegt dat we alleen op God moeten vertrouwen. Maar wat het niet zegt is dat dat ons vrijwaart van problemen of pijn, terwijl we nog in deze wereld zijn. In feite verteld de Bijbel ons vele malen dat we te maken zullen krijgen met vervolging en pijn. Dit kan fysieke vervolging zijn, zoals we vandaag de dag op vele plaatsen in de wereld zien. Broeders en zusters worden gemarteld en vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. Maar er zijn ook vele andere gebieden van vervolging en pijn. Dat is het punt waar vertrouwen een belangrijke rol speelt. Hoewel liefde het centrum is van onze relaties, blijft vertrouwen wel bij relaties betrokken. Alleen ditmaal is het ons vertrouwen in God dat erbij betrokken is. We hebben lief met de liefde van God, terwijl we alleen op Hem vertrouwen, dat Hij het werk in ons zal doen en in degenen met wie wij relaties hebben. 

God vertrouwen betekend niet dat alles gemakkelijk zal gaan, maar het betekend wel dat u de grootste finish kunt verwachten die u zich voor kunt stellen. Wanneer we ervoor kiezen om op God te vertrouwen, dan stellen we onszelf erop in om door de pijn heen te gaan wanneer dit naar boven komt. We moeten onszelf er op ieder moment aan herinneren dat het niet God is Die de verzoekingen in onze levens brengt. Maar soms staat Hij het wel toe om ons karakter te vormen. Ons vertrouwen in Hem betekend dat we weten dat Zijn intenties voor ons niets anders dan het beste zijn. Het gaat er ook niet over dat we nooit meer een negatieve emotie zullen hebben, maar wel over het weten dat we alles aankunnen wat er op onze weg komt. 

We weten dat alleen God altijd volledig consistent, integer, competent, oprecht, betrouwbaar en toegewijd is. Ons vertrouwen in Hem is de erkenning dat Hij trouw en betrouwbaar is. Vanwege die reden kunnen wij Zijn Woord de standaard voor onze levens maken. Zonder compleet en volledig vertrouwen in Hem is het onmogelijk om Zijn Woord als onze standaard te houden. Dus we moeten werken aan vertrouwen? Nee. Vertrouwen is ook een beslissing. Zelfs vertrouwen is iets dat niemand kan doen vanuit eigen kracht. Net zoals met liefde, moeten we er ook hier voor kiezen en God dat vertrouwen in onze harten laten bouwen. Alleen wanneer God vertrouwen in ons bouwt, dan zal het standvastig en onbeweeglijk vertrouwen zijn in Zijn betrouwbaarheid, goedheid, genade, liefde etc.

Wanneer vertrouwen in een mens niet langer een voorwaarde is voor een succesvolle relatie, dan zijn er geen barrières meer. De liefde van God is tenslotte nooit op onszelf gericht, maar altijd naar de andere persoon. De liefde van God voor ons is onvoorwaardelijk en onzelfzuchtig. Dat is het soort liefde wat wij ook nodig hebben in onze relaties. Alleen dat soort liefde is in staat om hen die tegen u gezondigd hebben en u pijn gedaan hebben, met bewogenheid te benaderen, in plaats van met veroordeling. Het is dit soort liefde dat genade zal blijven geven, vanuit een houding van bewogenheid, zodat die andere persoon de staat van herstel en genezing ook kan bereiken. Het hart van God, Zijn ultieme motivatie en karakter, zijn om te redden, genezen, bevrijden en te herstellen. Wanneer God Zijn werk in ons begint te doen, dan is het dat soort hart dat Hij ook in ons wil produceren. Het doel is altijd compleet en volledig herstel.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL