zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Hoe zonde ons leven binnenkomt

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Let op uw gedachten, want het worden uw woorden;
Let op uw woorden, want het worden uw daden;

Zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten is er een poging geweest tot een coup in de hemel, wat een poging is om het bestaande gezag over te nemen. In dit geval was dat satan, die probeerde om de autoriteit van God over te nemen. Hij slaagde er zelfs in om een derde van alle engelen aan zijn zijde te krijgen. Over verraad gesproken. Gelukkig faalde zijn poging en wist God al op voorhand wat zijn intenties waren. Het was de eerste zonde in het hele universum. Als gevolg werden satan en alle gevallen engelen uit de hemel verbannen. Meer dan dat, in Ezechiël 28:19 kunnen we lezen hoe God satan zijn identiteit ontnam, toen Hij letterlijk zei: “Er is geen jij meer”. Niet alleen liet hem dat identiteitloos achter, maar om die reden ook machteloos. 

Dit alles wetende, weten we ook dat satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1 Petrus 5:8). We weten ook dat we bescherming nodig hebben om staande te kunnen blijven tegen de verleidingen van de duivel. Ik heb mensen horen zeggen dat we niet over de duivel moeten praten, omdat hij ons anders aanvalt of omdat we hem dan legale grond geven om ons aan te vallen. Laat me u verzekeren dat dat een misleiding is. De vijand is er altijd op uit om u te vernietigen en er is slechts één oorzaak die hem legale grond geeft om ons aan te vallen: zonde. Het ergste wat we kunnen doen is om de vijand te negeren. We moeten weten met wat en met wie we te maken hebben. De Bijbel geeft ons vele sleutels over hoe satan te werk gaat en over hoe wij kunnen overwinnen.

Zolang wij God gehoorzamen zijn wij onder Zijn bescherming. Dat betekend dat we doen wat Hij zegt en vertrouwen dat wat Hij zegt waar is. Alles dat daar tegenin gaat wordt beschouwd als de zonde van toverij, wat rebellie is. Toverij kan alleen controle krijgen door u een leugen als waarheid aan te laten nemen. Wanneer dat gebeurd, dan verkrijgt de vijand deels macht over u en over alle autoriteit die u heeft op dat gebied. Dit is hoe satan en de gevallen engelen weer macht hebben verkregen. 

Het proces van ervoor zorgen dat u een leugen gaat geloven, begint in uw gedachten. De vijand zal nooit komen met de voor de hand liggende leugen, maar altijd met een leugen die zo dicht bij de waarheid ligt, dat het aannemelijk lijkt. Dit is hoe dat werkt. Op een bepaald moment ontvangt u iets in uw gedachten. Die gedachte verteld u iets. Op dat moment heeft u twee keuzes: er iets mee doen of er niets mee doen. Wanneer u niets doet, dan zal de gedachte terug blijven komen totdat u er wel iets mee doet. Wanneer u er wel iets mee doet, dan heeft u wederom twee keuzes: het te accepteren of te verwerpen. 

Wanneer satan ons één van zijn leugen aanbied in onze gedachten, dan kunnen wij die alleen verslaan met de Waarheid van God, met andere woorden: met Zijn Woord. Dat kan de Bijbel zijn of het kan een Woord zijn dat de Heilige Geest u direct geeft. Het ontvangen van een Woord van de Heilige Geest kan voor sommige mensen lastig zijn, aangezien niet iedereen weet hoe ze kunnen onderscheiden wat van God is en wat niet. Het kan ook zijn dat u een woord van iemand anders ontvangt, namens God, terwijl u niet zo goed weet hoe dit te toetsen. Laat me u drie punten geven waaraan het woord moet voldoen.

  1. Overeenstemming met de Bijbel
  2. Overeenstemming met de omstandigheden
  3. Vrede / Shalom

Voor wat betreft het eerste punt is het goed om te weten dat God nooit in strijd is met Zijn Eigen Woord. Er zijn geen uitzonderingen. Het kan zijn dat ons begrip van Zijn Woord moet veranderen en dat we Zijn openbaring en inzicht nodig hebben om het juist te kunnen begrijpen. Maar dat begrip komt altijd door openbaring, niet door iemand die zijn of haar mening op u legt. En dan nog zal God nooit in strijd zijn met Zijn Eigen Woord. Ten tweede, wanneer God heeft gesproken, dan is er ook een overeenkomst met de omstandigheden. Het moet ‘passen’. Als dat niet het geval is, ga terug naar God en doe niets. Ten derde, wanneer God Zijn Woord zend, dan komt Zijn vrede mee. Geen God, geen vrede. Wanneer u nog twijfelt en u doet het toch, dan begaat u een zonde. Een voorbeeld daarvan kan gevonden worden in Romeinen 14:23. Maar wanneer u de waarheid gevonden heeft of de waarheid reeds kent, dan kunt u dit eenvoudig beginnen te proclameren, terwijl u de leugen die satan in uw gedachten liet komen verwerpt. 

Een andere optie is dat u weet dat de gedachte niet in lijn is met het Woord van God, maar u begint het als een optie te beschouwen. Het is tenslotte slechts een gedachte, toch? Dat denken de meeste mensen. Wanneer de gedachte niet wordt verworpen, dan zal het uw denken in bezit nemen. Wanneer een zondige gedachte niet wordt afgewezen, dan zal het toenemen en in staat zijn om groter te groeien. Het ‘zaad’ van deze gedachte is nu in uw hart geplant en begint daar te groeien. Het wordt een verlangen. Vanaf dat punt zal het uw manier van spreken beginnen te beïnvloeden en heeft u reeds een (verborgen) zonde begaan in uw hart. 

Op het punt waar de gedachten worden omgezet naar woorden, begint het krachtig te worden in de geestelijke wereld. Dit is het gedeelte waar de vijand de oogst van wat hij heeft gezaaid kan horen. Onze woorden zorgen ervoor dat dingen in beweging worden gezet. Woorden zijn extreem krachtig, voornamelijk vanwege de autoriteit die God ons gegeven heeft (Lukas 10:19). Onze autoriteit zorgt ervoor dat onze woorden meer “gewicht” hebben in de geestelijke wereld. Deze woorden zullen onze omstandigheden beginnen te beïnvloeden, om de omstandigheden voor te bereiden om de gedachte om te zetten in daden. Wanneer de omstandigheden zijn voorbereid, vanwege uw woorden, dan zal de daad volgen. Op dat punt heeft u de zonde ten uitvoer gebracht. 

Dit is hoe gemakkelijk het gaat. Het lastige van dit alles is dat het helemaal niet zo moeilijk is om voor zonde te vallen. Het veel te makkelijk. De Bijbel erkend dit ook in Hebreeën. 

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Hebreeën 12:1-2

Helaas komt het in onze Nederlandse vertaling weer niet goed naar voren, maar wat er feitelijk staat is dat we alle last moeten afleggen en de “zonde waarin we zo gemakkelijk verstrikt raken”. De meeste Engelse Bijbelvertalingen hebben dit wel goed vertaald. De belangrijkste sleutel hier is dat het verliezen van onze focus op Jezus naar kwetsbaarheid leidt. Zoals we kunnen zien, werden de Hebreeën aangemoedigd om hun oog op Jezus gericht te houden, want Hij is de leidsman en voleinder des geloofs. Meer letterlijk gezien staat er dat Hij de auteur is van ons geloof en Degene die ons geloof ‘volwassen’ maakt. Hij moet het werk in ons doen. Er is niets dat we vanuit onszelf kunnen doen om staande te blijven tegen de vallen van de vijand. Maar wanneer onze focus op Jezus gericht is, dan zal Hij ons overwinnend door alles heen leiden. Dus u kunt zich voorstellen dat de vijand ons niet alleen gedachten zal geven, maar ook alles zal doen om onze focus te roven. Maar zelfs wanneer we vast komen te zitten in zonde, dan kunnen we ons altijd weer op Jezus richten.

Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.
Psalm 25:15

Op het moment dat we onze focus verliezen, dan zal de duisternis ons onmiddellijk omsingelen en proberen om in ons leven te infiltreren. Houdt daarom uw focus op Jezus vast, en wanneer u uw focus heeft verloren, het is niet te laat om uw hoofd op te richten en om weer op Hem te zien. Net zoals David, vertrouw op Hem dat Hij uw voeten uit het net van zonde zal halen. 

Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef al mijn zonden. Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden, en met welk een boosaardige haat haten zij mij. Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik.
Psalm 25:16-21

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL