zaterdag 25 mei 2019

H Het Herstel van Gods Volk

Aanklacht versus miskenning

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Op veel punten in ons leven worden we allemaal geconfronteerd met zonde. Het gebeurd maar al te vaak dat we struikelen en vallen. Aan de ene kant hebben we ons ‘oude leven’, met alle zondige gedragingen. Aan de andere kant hebben we de situatie zoals die omschreven staat in Judas.

Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde…
Judas 1:24

Daar tussenin vinden we een lange weg van struikelen, vallen, opstaan, opnieuw vallen, weer opstaan, vallen, opstaan enz. Het kan een hulpeloze weg lijken, maar wanneer we goed opletten is het verre van dat.

Ten eerste, wanneer God iets als zonde beschouwd, dan zou het erg helpen als wij ook weten wat dat is. We kunnen tenslotte niets doen zolang we niet weten waarmee we te maken hebben. We kunnen wel gaan raden, maar raden is nooit goed. We moeten zeker weten. Alleen dan kunnen we stappen nemen. In deze tijd lijken er drie manieren te zijn waarop de diverse bewegingen met zonde omgaan:

  1. Aanklacht
  2. Miskenning/negeren
  3. Overtuiging van zonde door de Heilige Geest

Zelfs terwijl ik deze punten opschrijf, blijf ik me verbazen dat er zo weinig mensen lijken te zijn die bereid zijn om de Heilige Geest in ons te laten werken. Ze nemen de zaken liever in eigen hand of ze negeren het. Op een bepaald punt moeten we ons toch gaan aanvragen waar de doorbraken zijn? Of waar de glorie van God is? Of is het geloof verworden tot een ‘vrijkaartje naar de hemel’ en genade tot een excuus om te doen wat we maar willen, zonder enige noodzaak tot verandering? Maar goed, laten we eens op deze punten ingaan en kijken wat het Woord van God erover zegt.

Aanklacht

Het is heel erg om te moeten zeggen, maar helaas zijn het vaak onze eigen broeders en zusters die het heerlijk vinden om ons aan te klagen, wanneer we een zonde hebben begaan. Niet alleen dat, maar velen vinden het ook fijn om u aan die zonde te blijven herinneren, op ieder gewenst moment, of wanneer een soortgelijke situatie zich voordoet. Wanneer u het echt slecht treft, dan zorgen ze er wel voor dat u het nooit meer vergeet. Ze willen dat u zich er ellendig over voelt. Want in hun ogen heeft u het vertrouwen geschonden. De gemeentes van vandaag zitten vol met mensen die ‘gekenmerkt zijn voor het leven’, door hun eigen broeders en zusters. De zonde wordt tegen hen gehouden. Het heeft niets met vergeving te maken. Het heeft niets met herstel te maken. Het heeft niets met God te maken. U zou verwachten dat de gemeente van de wereld zou moeten verschillen, maar helaas toont de wereld vaak meer bewogenheid en vergeving dan het lichaam van Christus. Dit soort houding ten opzichte van zondaars is vaak bedekt onder een ‘fijne’ sluier van religie, een valse passie voor heiligheid een hoop doen alsof. Laten we eens kijken naar een aantal verzen die maar al te vaak misbruikt worden.

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.
Matteüs 18:15-17

Hier wil ik direct iets aan toevoegen. Of eerder gezegd, iets aan afdoen. Kennelijk heeft de Nederlandse kerk iets met ‘straffen’. Maar het gedeelte “bestraf hem” komt niet voor in de Bijbel. Dat is een interpretatie van de vertaler geweest. Wat er staat is dat we de broeder zijn zonde kenbaar moeten maken (elegxon auton). Vele malen vinden mensen het erg fijn om de eerste stap maar over te slaan, en om direct naar de tweede stap te gaan. Veel broeders en zusters vinden het heerlijk om deze verzen toe te passen zoals zij dat het beste ervaren, vertrouwend op hun eigen inzicht en wijsheid. Maar ze missen het punt. Deze verzen zijn nooit bedoeld om een broeder of zuster aan te klagen, en ook niet om iemands leven ellendig te maken, als een soort van straf voor de zonde. 

Voor een oprecht persoon is zonde een schaamtevol iets. Iemand kan bewust of onbewust een zonde begaan. In beide gevallen zegt Jezus dat er actie nodig is. De eerste stap is altijd een gesprek onder vier ogen, tussen u en die persoon. Het Woord zegt letterlijk dat we in dat gesprek de zonde moeten blootleggen. Met andere woorden, we halen het uit de duisternis en plaatsen het in het licht. Het is niet uw taak om die persoon van zonde te overtuigen. Het enige wat wij moeten doen is de zonde blootleggen en op te roepen tot bekering. De Heilige Geest zal de persoon overtuigen van zonde. Als hij/zij zich bekeerd, dan heeft u uw broeder/zuster gewonnen. Op dat moment kunt u beiden actie ondernemen en vergeeft God de zonde. Jezus zei duidelijk dat het dan niet verder zou moeten gaan dan alleen tussen u en die persoon onderling. Voor God is die zaak dan afgesloten. Ieder woord dat er daarna nog over wordt gezegd en iedere gelegenheid waar u de zonde tegen uw broeder/zuster gebruikt, wordt door God beschouwd als een zonde aan uw zijde, waarvoor u verantwoordelijk wordt gehouden. 

In veel gevallen zult u zien dat de eerste stap al helpt om de zaak op een respectvolle en liefdevolle manier op te lossen. Maar als dat niet helpt, dan kunt u verder gaan met de tweede stap en herhalen wat u in de eerste stap heeft gedaan, met getuigen erbij. Als ook dat niet helpt, dan moet de zaak worden voorgelegd aan de Ecclesia (gemeente). Als deze drie stappen niet werken, dan moet u de persoon uit uw midden verwijderen. Met welk doel? Zelfs deze laatste stap is bedoeld om iemand tot bekering te brengen. Verwijderd worden uit de Ecclesia is niet bepaald leuk. Wanneer de Ecclesia functioneert zoals het bedoelt is, dan voelt het alsnog u verbannen bent uit uw familie, van mensen die u liefhebben en om u geven. Dat is de laatste poging om iemand wakker te schudden, zodat hij/zij de zonde zal overwegen en alsnog tot bekering kan komen. Indien dat niet gebeurd, dan heeft u alles geprobeerd wat u kon doen. In alles is het ALTIJD het doel om te redden, te genezen, te bevrijden EN te HERSTELLEN! Er is er maar één die constant aanklaagt en die constant aan zonde herinnert: de duivel. Wees niet als hem. Wees als Jezus. Waar bekering is, daar is de zonde vergeven. Wanneer de zonde vergeven is, dan heeft niemand het recht om die persoon daar nog aan te herinneren of aan te klagen. Want dat maakt u schuldig, in plaats van de persoon die wordt aangeklaagd of herinnert aan zijn/haar zonde. 

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 1:9

Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.
Psalm 103:12

Aanklacht is een vrucht die maar één bron heeft. Die bron staat vermeld in de Bijbel en wordt vermeld als de ‘aanklager’, oftewel de duivel. Het is het totaal tegenovergestelde van Wie God is. 

Miskenning/negeren

Er zijn altijd groepen mensen geweest die de zonde liever negeren dan er mee afrekenen. Het is niet nodig om zonde te belijden, want er is geen zonde meer. Jezus heeft afgerekend met de zonde van het verleden, het heden en de toekomst, dus er is geen noodzaak om er mee af te rekenen. Leef gewoon uw leven, negeer de zonde, wees blij. Het is een misleiding. Niet het gedeelte dat u blij moet zijn, maar wel het negeren. 

Als u motorolie op uw handen krijgt, dan kunt u niet doen alsof het er niet is. Als u uw handen niet wast, dan smeert u zichzelf helemaal onder. Het is hetzelfde met zonde. Wanneer er niet mee af wordt gerekend, dan zal het u helemaal besmeuren. Het gaat van kwaad tot erger. Er is maar één manier om gereinigd te worden, en dat is door af te rekenen met uw zonde.  

God is trouw en rechtvaardig. Maar rechtvaardigheid vereist oordeel. Dat betekend dat iedere actie beoordeeld zal worden. Ja, iedere actie, iedere gedachte en ieder woord. We weten dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn, maar er is nooit gezegd dat er geen oordeel zou zijn. We zullen allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Dat in inclusief u, lezer. Op dat moment zal alles worden blootgelegd. Ieder geheim, van klein tot groot. Terwijl we nog in leven zijn, hebben wij twee opties:

  1. Om onze zaak nu voor te leggen
  2. Om te wachten totdat we voor de rechterstoel van Christus staan

De eerste optie bied u de mogelijkheid om ermee af te rekenen als een privézaak, met één of meerdere getuigen. U legt uw zaak voor aan Jezus en bekeert u. Op dat moment zullen uw beleden zondes worden uitgewist (Handelingen 3:19). Wanneer u voor de rechterstoel van Christus verschijnt, dan zal Hij u niet aan die zondes herinneren en ze ook niet noemen. Er is mee afgerekend. 

De tweede optie is de meest schaamtevolle optie. U verschijnt voor de rechterstoel van Christus, in de aanwezigheid van Vader God, de Heilige Geest, alle engelen, alle generaties die ooit geleefd hebben, en uw leven zal worden geëvalueerd. Iedere zonde die niet beleden is zal daar ter sprake komen, in de aanwezigheid van allen. Wat er daarna mee gebeurd is niet aan mij, ik ben geen rechter. Het oordeel is aan Jezus. Maar of dat nu genade of veroordeling is zal afhangen van de conditie van uw hart. Jezus is Degene Die de harten doorzoekt en voor Wie niets verborgen is. 

Neem dit in overweging: Waar geen zonde is, is geen behoefte aan genade. Wanneer u rechtvaardig bent, dan heeft u geen genade nodig. Wanneer u zichzelf rechtvaardig acht, dan zult u geen genade ontvangen. Maar wanneer u zich realiseert in wat voor conditie u bent, beseffend dat er niets goeds is in dit vlees, dan bent u meer dan bereid om om genade te vragen, en dan zult u het ontvangen. Maar het realiseren dat er niets goeds is in dit vlees kan alleen komen wanneer we de Heilige Geest toestaan om ons te overtuigen van zonde. Zonder dat heeft u een probleem. 

Natuurlijk wil ik ook niet de groep mensen vergeten die de zonde om een hele andere reden negeren, namelijk dat ze niet weten hoe ze ermee af moeten rekenen. Als u niet weet hoe u met uw zonde kunt afrekenen, dan wordt het pijnlijk. Toch wil ik u aanmoedigen om het niet langer te negeren. In de komende hoofdstukken zult u ontdekken dat er werkelijk hoop is, dat u met uw zonde kunt afrekenen en dat u genade kunt ontvangen.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL