zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Reageren op en bewegen in de Zalving

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 25 november 2016

Wanneer u lang naar iets gezocht heeft, dan wordt u zeer blij wanneer u het eindelijk gevonden heeft. Het boek Spreuken zegt dat een langgerekt hopen, of een steeds uitgestelde verwachting, het hart ziek maakt, maar dat een vervuld verlangen als een boom des levens is (Spreuken 13:12). Wanneer de eindtijdopwekking komt, gevolgd door de late regen, dan zullen de grotere maten of hoeveelheden die God beloofd heeft hier zijn. Deze grotere hoeveelheden zijn hier dan niet blijvend, maar zullen slechts eenmaal plaatsvinden. Het is zelfs iets dat maar eenmaal in de geschiedenis van de mensheid zal plaatsvinden, want God heeft maar één seizoen van late regen beloofd. Er zijn verschillende seizoenen van regen, welke wij kennen als opwekkingen. Maar het Woord van God omschrijft deze letterlijk als de “de bekende maat” of “de gebruikelijke maat”. De late regen gaat verder en wordt min of meer omschreven als “de extra maat”. Dat is hier nog nooit eerder gebeurd, een extra maat bovenop de gebruikelijke maat. Maar wanneer het gebeurt, dan beleeft u iets wat nog niemand in de geschiedenis heeft meegemaakt en wat niemand daarna meer zal meemaken op deze aarde. Zoals ik in de vorige studies ook al aanhaalde wordt deze extra hoeveelheid niet aan iedereen gegeven. Alleen zij die er voor gaan en die er om vragen, die zullen het ontvangen (Zacharia 10:1). Persoonlijk geloof ik dat zowel de gebruikelijke als de extra maat, hoeveelheden zijn van de Zevenvoudige Zalving. 

Er zal een dag komen waarop dit zal gebeuren. Plotseling. Uit het niets. Maar wat dan? De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Zalving makkelijk verspild kan worden. Dit is verschillende malen gebeurd. Een groot voorbeeld hiervan is de opwekking die God hier in Nederland gaf, 250 jaar geleden. Nederland staat bekend vanwege de uitermate kritische en lasterlijke houding, met name ten aanzien van geestelijke zaken. Dus toen de opwekking eindelijk begon plaats te vinden, toen deden de overheid en de kerkleiders er werkelijk alles aan om deze te veroordelen en om de beweging van God te doen stoppen. Daar zijn ze ook in geslaagd. De mensen wisten niet wat er gaande was, vanwege hun gebrek aan kennis, wijsheid en inzicht, en daarom lieten ze het ook gewoon gebeuren. Sindsdien heeft Nederland nooit meer een nieuwe opwekking ontvangen. Maar dit is slechts één van de vele voorbeelden. 

Wat was het probleem in deze gevallen? En waarom stopte het? Het sleutelwoord is afhankelijkheid. Wanneer we willen dat God in onze levens, in onze kerken, in onze steden en in ons land werkt, dan moeten we alle controle aan Hem overgeven. Niet een klein beetje, niet het meeste, maar alles. Dat betekent niet dat we alles in één keer goed moeten doen. Het kan een proces zijn. Maar God kijkt naar onze harten, om te zien of we werkelijk bereid zijn om alles aan Hem over te geven. Als we dat echt willen, dan is Hij extreem genadig en geduldig, zelfs wanneer we fouten maken. Maar als we in onze harten niet werkelijk bereid zijn om de controle op te geven, dan zal de Heilige Geest Zich terugtrekken, zal het vuur uitgaan en zal de Zalving aan ons voorbijgaan. God geeft ons diverse kansen om op de juiste wijze te reageren, maar als we op geen van die kansen reageren, dan zal er een moment komen waarop alles opeens weer weg is. God gaat hier geen gevecht over aan met ons. Hij biedt ons de keuze om vrijwillig alle controle over te geven en om Hem het over te laten nemen, of om alle controle te houden en om alles zonder Hem te doen. Dat zijn de enige opties. Als Hij niet alle controle heeft, dan heeft u alleen nog maar religie. Waardeloze religie. Het is krachteloos, enorm saai en het leidt nergens toe. Ik heb in mijn leven veel te veel van dat soort kerken gezien. Diep van binnen hebben ze geen enkel verlangen om de controle op te geven. Ze hebben hun eigen structuren en programma’s, en alles zal daarvoor moeten buigen, inclusief de Heilige Geest. Natuurlijk zullen ze dat nooit toegeven, maar daden zeggen meer dan woorden. Wie de schoen past trekke hem aan. De keuze is volledig aan ons. Op dit moment kunnen we misschien nog verlangen naar controle, maar het is nog niet te laat voor overgave. Dat is een keuze die we hier en nu kunnen maken. En het zal de koers van uw leven wijzigen. Maar wat u ook kiest, houdt goed in gedachten dat alleen de Heilige Geest u dichter naar Jezus toe zal leiden en dat alleen Hij de kracht heeft om u van binnenuit te veranderen. Alleen wanneer u onder Zijn leiding staat, wanneer Hij uw controle heeft, bent u vrij van de wet. U kunt nu misschien zeggen dat Hij alle controle heeft, maar daden zeggen meer dan woorden. Het begint met de houding van uw hart, met de manier waarop u denkt, datgene wat niemand anders dan alleen God kan zien. 

Toen onze kostbare Jezus werd gedoopt, toen gebeurde er iets opmerkelijks. Stelt u zich eens voor hoe het geweest zou zijn als het Woord dit gezegd zou hebben: “en Hij zag de Geest van God naar Hem toe rennen als een leeuw.” De leeuw, het symbool van kracht en sterkte, zou zeer passend zijn geweest in de ogen van velen. Hoe zou een almachtig God Zichzelf anders moeten presenteren? Maar in plaats van een symbool van kracht en sterkte, koos God voor een duif om Zijn Geest te vertegenwoordigen. Een kwetsbaar en zwak dier. 

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag  de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
Mattheus 3:16-17

Dus in plaats van Zichzelf te presenteren als een krachtig en angstaanjagend dier, kwam Hij als een onschuldige duif. Is dat enigszins logisch? Ja. Wanneer Hij komt om te oordelen of te verdedigen, dan presenteert Hij Zichzelf in kracht en majesteit. Dan zou een leeuw een passende keuze zijn geweest. Maar wanneer Hij komt als een God die toegankelijk wil zijn, Die wil redden, genezen, bevrijden en herstellen, zonder mensen angst aan te jagen, dan is een duif een perfecte keuze. Laten we eens kijken naar de karaktereigenschappen van een duif, om te leren begrijpen over het karakter van deze kostbare Heilige Geest. 

De duif is niet de snelste vogel, maar ze staan wel bekend vanwege hun hoge snelheden en omdat ze in een rechte lijn vliegen. Daarnaast zijn ze ook zeer goed in hun oriëntatie. Ze weten waar ze naartoe gaan, ze weten hoe ze daar moeten komen en ze vliegen in een rechte lijn naar hun doel. Duiven zijn hele huiselijke dieren en staan erom bekend extreem trouw te zijn aan hun partner. Ze geven echt om hun partner. Ze blijven in de buurt. Duiven rouwen ook echt wanneer ze hun partner verliezen. Nadat ze hun partner zijn verloren, zullen ze nog lange tijd op de uitkijk blijven staan, op zoek naar hun geliefde. Ze zijn emotioneel zeer gevoelig. 

Er wordt vaak aangenomen dat een duif geen gal heeft en daarom niet bitter is. Maar het is niet waar dat een duif geen gal heeft. Ze hebben geen galblaas, maar de galblaas maakt geen gal aan, die slaat de gal alleen op. Het is de lever die gal aanmaakt en duiven hebben een lever. Welk beeld wil God ons hier dan bijbrengen? De Heilige Geest heeft emoties. Feitelijk is Hij de meest emotionele Persoon die omschreven wordt in de Bijbel. Maar emoties gaan verder dan alleen vreugde. Ook boosheid en rouw zijn emoties. En vergis u niet, de Heilige Geest kan ook boos of bedroefd worden. Maar wordt Hij bitter? Nee. Waarom niet? Het Woord van God vertelt ons niet dat we niet boos of bedroefd mogen worden. Het vertelt ons dat we dat niet te lang moeten blijven, omdat er anders een bittere wortel in onze levens kan komen. Hoe gaat dat in z’n werk? Ik zal het voorbeeld van water gebruiken om dit duidelijk te maken. 

Water is gezond voor iedereen. Meer nog, het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water. Water is puur en het is altijd fris, zolang het in beweging is. Op het moment dat het stopt met bewegen, en het stilstaand water wordt, dan zal het nog maar een korte tijd fris en goed blijven. Daarna wordt het bitter. Hetzelfde is van toepassing op emoties als boosheid en bedroefdheid. Deze emoties zijn door God gemaakt, om de negatieve dingen in ons leven te kunnen verwerken. Wanneer deze op een normale wijze tot uiting komen (zonder te zondigen), dan is het heel gezond en zal het genezing en herstel brengen, zodat we in staat zijn om verder te gaan. Maar wanneer we het vasthouden, en de boosheid of verdriet tot stilstand komen, dan zal het een wortel van bitterheid in onze harten teweegbrengen. De vruchten zullen spoedig volgen. Bitterheid zal alle goede dingen blokkeren, inclusief de Zalving, zodat de slechte dingen groter zullen groeien in onze levens. Hoe groter ze groeien, hoe meer pijn het zal brengen. In veel gevallen zal het zelfs ziekten veroorzaken en onverklaarbare fysieke klachten. Dat is waarom het Woord van God ons zegt dat we ermee af moeten rekenen voordat de dag voorbij is (Efeziërs 4:26-27). Dat is een keuze van onze vrije wil. Als we iemand moeten vergeven, dan moeten we ervoor kiezen hen te vergeven om van die boosheid of van het verdriet af te kunnen komen en om bitterheid geen kans te geven. Als er tranen komen, dan moeten we die niet wegdringen. Laat het komen en sta toe dat het eruit komt. God heeft het zo gemaakt. Dat is hoe innerlijke pijn wordt verwerkt en hoe genezing toegang kan krijgen. Het Woord van God zegt niet dat alle emoties ook dezelfde dag weg zijn, want het kan tijd kosten om te genezen. Het spreekt echter over onze houding ten opzichte van deze zaken. Wanneer we de juiste keuze maken, in lijn met het Woord van God, dan zal het proces van genezing op datzelfde moment van start gaan. In het begin kan het nog pijn doen, maar de pijn zal steeds minder worden, terwijl de Zalving en de troost van de Heilige Geest het overneemt en volledig herstel brengt.

Dus hoewel de duif wel een lever heeft die gal produceert, heeft het geen galblaas, dus wordt er geen gal – wat bitterheid is – opgeslagen. Iedere vorm van bitterheid gaat dus onmiddellijk weg, zonder dat het een kans krijgt om in het lichaam te blijven. Het beeld daarvan is dat de Heilige Geest niet vasthoudt aan boosheid of verdriet. Hij is niet bitter. Hij heeft zeer sterke emoties, maar Hij weet wanneer Hij los moet laten. Wij zouden daarin Zijn voorbeeld en leiding moeten volgen. De Zalving is ook iets dat altijd in beweging moet blijven. U ontvangt de Zalving nooit voor uw eigen plezier of vermaak. Wanneer u een nood heeft op het gebied van redding, genezing, bevrijding of herstel, dan zult u het voor dat doel ontvangen. Maar het wordt u ook gegeven om uit te delen. Het moet door u heen stromen, naar hen die in nood zijn. Zolang u blijft geven, vanuit de juiste motivatie, zal de Zalving bij u blijven en door u heen stromen. Maar wanneer het slechts dient tot uw eigen vermaak, zonder dat u er iets mee doet, dan gaat het stilstaan. De Zalving zal stoppen, de voorraad van verse olie zal afgekapt worden, uw lamp zal leeg raken en het Licht zal uitgaan. Wij zijn het instrument in Zijn hand, niet andersom. Wanneer we in de Zalving willen bewegen, dan zullen we onszelf in lijn moeten brengen met Zijn perfecte wil. 

Duiven staan er ook om bekend dat ze zich zeer bewust zijn van gevaar en dat ze makkelijk opgeschrikt kunnen worden. Dit beeld van de Heilige Geest is zeer belangrijk om te onthouden! Het is waarschijnlijk één van de meest belangrijke beelden om te onthouden. Ik ben in samenkomsten geweest waar er momenten waren dat de man van God opeens iets zei als “de Zalving voor… is hier, kom snel naar voren”. Toen begonnen ze met veel voorzichtigheid te handelen, alsof ze de Zalving weg zouden kunnen jagen. Eerlijk gezegd vond ik dat op die momenten nogal stom overkomen, omdat ik het nog niet begreep. Waarom zou een liefhebbende God Zijn Zalving limiteren en alleen aan hen geven die snel genoeg naar voren gaan? Dat was toen mijn vraag. Maar dit gaat niet over hoe snel u naar voren gaat, het gaat over hoe snel we beslissen. Want als de conditie van het hart goed is, dan hoeven we niet na te denken om te beslissen. Als het hart goed is dan wilt u alles wat God voor u heeft, ongeacht wat het u kost. Toen u uw leven aan Jezus overgaf, toen werd u de Zijne. Hij heeft u gekocht en betaald met Zijn kostbare bloed. Niet gedeeltelijk, maar helemaal. Dat betekent dat u, vanaf het moment dat u besloot om Hem als uw Meester en Koning te accepteren, Zijn eigendom bent geworden. Dat betekent ook dat u niet langer leeft.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; want  als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.
Galaten 2:20-21

Als we het leven van Christus leven, wie zou dan moeten beslissen wat we doen en wanneer we het doen? U? Hebben dode mensen nog zeggenschap? Natuurlijk niet. Als we van Hem zijn, dan is het Zijn recht om te beslissen wat er met uw leven gebeurt en wanneer het gebeurt. Wanneer de Heilige Geest nu wil bewegen, dan bedoelt Hij niet over een uur en zelfs niet over vijf minuten. Wanneer Hij nu iets wil doen, dan bedoelt Hij ook nu. Iedere vorm van vertraging is rebellie. Wij zijn het instrument in Zijn hand, dus moeten we op ieder moment beschikbaar zijn. Dat is op ieder persoon van toepassing die aan het bedienen is en op de mensen die bediend worden. Nu betekent nu. Als we niet handelen op het moment dat de Heilige Geest wil bewegen, dan verspillen we het moment en de Zalving. Wanneer de Heilige Geest wil bewegen, dan is dat het moment om zelfs dichter bij Hem te blijven en Hem al uw aandacht te geven, met grote voorzichtigheid en precisie. 

Iemand zei ooit eens dat we dit kunnen vergelijken met de houding die u zou hebben wanneer er een duif op uw schouder zou landen, en wanneer u niet zou willen dat deze wegvliegt. Hoe zou u dan reageren? U past uw manier van spreken aan, de manier waarop u beweegt en de manier waarop u handelt. U gaat niet springen, schreeuwen, juichen, harde geluid maken of rare dingen doen, maar u let op die duif. Op precies dezelfde manier zouden wij met de Heilige Geest moeten omgaan, wanneer Hij wil bewegen en de Zalving begint te stromen. U behandelt de Heilige Geest met grote zorg, eerbied en respect. Hij is er niet voor uw vermaak of om een show te geven. Hij is er om de perfecte wil van God te vervullen. Dat is een groot verschil. Er zijn momenten om te juichen en te lofprijzen, maar deze momenten horen daar niet bij. Er zijn ook momenten om stil te worden. Om te realiseren Wie het is Die aan het bewegen is. Om aan Zijn voeten te aanbidden en om Hem alle eer en glorie te geven, met groot respect, zorg, precisie en eerbied. Om met ontzag voor Hem te staan en te realiseren dat Hij God is. Dat zijn de momenten waarop u weet dat het niet langer om u of om uw wil gaat, maar om Hem en om Zijn wil. Al uw verlangens moeten op de tweede plaats komen. Er kan maar één nummer één zijn. Als dat God niet is, dan is het iets anders. Alles wat de eerste plaats in uw leven heeft is uw god. Als dat uw verlangen of nood is, dan is dat uw god. God is niet onverschillig ten opzichte van uw verlangens en noden, en Hij wil graag tegemoet komen aan ieder verlangen en iedere nood die in lijn is met het Woord van God, maar Hij zal niets anders dan alleen de eerste plaats in ons leven accepteren. Alleen dan zal Hij in en door onze levens heen bewegen. 

Wat gebeurt er wanneer we geen aandacht geven aan of luisteren naar wat de Heilige Geest wil doen? Dan voelt u Zijn aanwezigheid en de Zalving weggaan. Voor de meer volwassen dienstknechten van God is dat een ramp. Wanneer u heeft geleerd om te bewegen in de Zalving, dan voelt u zich uitermate hulpeloos wanneer Hij weggaat. Opeens staat u daar in eigen uw eigen kracht, zonder hulp van boven. Niemand is perfect, en we maken allemaal zo nu en dan fouten, dus dit is ook meerdere mensen overkomen, inclusief bij de meer volwassen dienaren van God. Maar betekent dat dat de Heilige Geest weggaat? Nee. Hij trekt Zich een moment terug, maar Hij blijft in de buurt. Totdat u zich bewust wordt van Zijn afwezigheid. Totdat u zich bewust wordt dat er niets van enige waarde gebeurt, omdat uw eigen kracht, wijsheid, kennis en inzicht tekortschieten. Een volwassen Christen zal realiseren dat hij/zij een fout heeft gemaakt. Wanneer hij/zij zich dan bekeert en zich opnieuw onderwerpt aan Zijn wil, dan zullen de Geest en de Zalving terugkeren. Wanneer er geen bekeren is dan zal Hij op afstand blijven totdat we dat wel doen. Maar Hij zal met niemand de eerste plaats delen. Als u het overneemt, dan laat Hij u uw gang gaan en trekt Hij Zich gewoon terug. Vandaag de dag hebben we meer dan genoeg van dat soort kerken. Het is zelfs heel makkelijk om die eerste plaats in te nemen, aangezien we zo vaak denken alles te weten, zonder dat we ons dit realiseren. Het kan zelfs een tijd duren voordat we ons bewust worden van Zijn afwezigheid. Maar het loont altijd om onszelf te onderzoeken, om onszelf te toetsen, om te zien of er iets fout zit. We hebben Hem nodig. Ieder moment zonder Hem is een verspild moment. Het is slechts dode religie. Maar de Geest maakt alles levend. Hij is onze verbinding met de Hemel en Degene die ons alles openbaart wat we moeten weten. Dus aan het einde van deze studie wil ik u maar met één vraag achterlaten. Bent u beschikbaar voor Hem?

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL