zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

God wil uw leven volledig herstellen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 9 december 2016

Wanneer we denken aan herstel, dan denken we vaak aan financiën, carrières, gezondheid etc. In de laatste decennia, en dan met name in de Charismatische bewegingen, zijn die gebieden altijd enorm benadrukt. Ik weet en geloof dat God ook deze gebieden herstelt, maar het is niet Zijn eerste prioriteit. Wanneer God begint te bewegen, zoals we hebben geleerd in de voorgaande studies, door ons te leren Hem weer te vertrouwen, door het herstel van gerechtigheid, door oordelen of genade en door Zijn vuur en Zalving, wat is dan Zijn doel? De heelheid van de mens. Om u weer heel te maken. Ik weet dat de meerderheid van de Christenen niet op deze boodschap zitten te wachten. Het ‘verkoopt’ niet. De meeste mensen zijn alleen geïnteresseerd in de fysieke resultaten, terwijl God veel meer geïnteresseerd is in wat er binnenin ons gebeurt. Hij zal zelfs iedere vorm van herstel laten vallen, als dat ons hindert om van binnen heel te worden. 

Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
Lukas 9:24-25

Zoals ik al vele malen eerder vermeld heb zijn er veel mensen die denken dat een ‘opwekking’ een soort van groot evenement van vermaak is. Ze geloven dat het een uitbarsting van tekenen en wonderen is, waar mensen het uitschreeuwen van vreugde, blije liedjes zingen, terwijl ze worden opgetild door de Heilige Geest. Dat is het algemene beeld van opwekking. En omdat er zoveel mensen zijn die dit geloven, missen zij de tekenen van hoe het echt begint. Ik zou zeggen dat er hier bekering nodig is. Zoals ik al eerder zei betekent bekering ‘verandering van denken’, om het terug in lijn met het Woord van God te brengen. Ja, we dienen een God van machtige wonderen en ja, Hij houdt ervan om vreugde in ons leven te brengen. Dat staat niet ter discussie. Doet Hij dat ook echt? Ja! Is het Zijn hoogste prioriteit? Nee. Dat komt allemaal op de tweede plaats. Wat is het verschil? Wanneer we gericht zijn op tekenen en wonderen, en wanneer onze harten daarnaar verlangen, dan zijn we gericht op persoonlijk gewin. Dan gaat het weer alleen maar over onszelf. Zelfgericht geloof. Voor velen is het meer een hype dan een levens veranderde ervaring. 

Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Breng  offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.
Psalm 4:3-6

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.
Psalm 139:23-24

Het laatste wat God wil dat we doen is het net doen alsof, zoals velen vandaag de dag in de kerk doen. Het net doen alsof alles in orde is, net doen alsof ze een heilig leven hebben en het net doen alsof ze boven iedere situatie staan. Maar wat doet u wanneer niemand meekijkt? Hoe reageert u wanneer het moeilijk begint te worden? Wat doet u wanneer u helemaal alleen bent? Bent u het type mens dat anderen verrast wanneer ze erachter komen dat u Christen bent, omdat uw leven dat in geen enkel opzicht laat zien? Met andere woorden, zijn de dingen die u de mensen in de kerk laat geloven ook een realiteit in uw dagelijks leven? Datgene wat er in uw hart leeft is wat er het meeste toe doet. Uw worstelingen met zonde, met innerlijke pijn, met angsten en met al het andere dat uw hart weghoudt van de diepten van Zijn hart. Wanneer het vuur van God komt, dan zal het daar in de allereerste plaats mee afrekenen. Wanneer we net doen alsof, dan maken wij Zijn eer te schande. Want vroeg of laat komen mensen erachter dat het nep is. Dan wordt uw geloof waardeloos voor hen en kan het ook hun geloof schade toebrengen. Mensen zoeken naar echtheid, niet naar een show. Wie wil er nu geen echtheid? God heeft ons nooit geschapen om hier alleen doorheen te gaan. Wanneer Hij verlangt naar echtheid in onze harten, dan betekent dat ook dat Hij ons alles heeft gegeven om dat te kunnen bereiken. 

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Spreuken 4:23

Heelheid in onze levens kan alleen komen door de heelheid van onze Meester en Heer, Jezus Christus, de Zoon van de Levende God. Het is Zijn heelheid die ons weer heel kan maken. Maar wanneer Hij ons een weg biedt naar heelheid, dan biedt Hij dat niet slechts als een optie. Het is ook Zijn hartsverlangen! Dat is waar een opwekking over gaat. Zijn Geest en Zijn vuur zal komen om alles wat er in onze levens en harten leeft glashelder en openbaar te maken. Is dat een vreugdevolle gebeurtenis? Verre van. Maar het blootleggen van wat er werkelijk in ons leeft is wel wat er nodig is. We moeten ons realiseren dat er niets is van onszelf dat als acceptabel offer voor Hem kan dienen. Het enige wat wij in onze vleselijke natuur hebben is bederf en zonde. Christen worden rekent niet automatisch af met deze problemen. Wij moeten dat doen, door onze zonden en tekortkomingen te erkennen. Alleen dan kan de kracht van Christus in die gebieden worden vrijgezet. 

U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen vanouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, 's nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht.
Psalm 77:5-7

Het kan misschien niet heel uitnodigend klikken, maar wanneer de Geest en het vuur van God onze ogen opent, dan worden we bewust van wat er moet veranderen. We kunnen alleen handelen aangaande de dingen waarvan we ons bewust zijn. Het doel daarvan is altijd om ons dichter bij Hem te brengen, verder van zonde, naar het punt van heelheid en herstel. En dat is het punt waar de ware vreugde begint. Alleen dan is vreugde niet langer voor vermaak, maar iets wat vanuit het hart komt. Dan is het echt. Dus wanneer u begint te ontdekken dat u zich bewust wordt van zonde en tekortkomingen in uw leven, druk het dan niet weg. Ik heb het niet over beschuldigende gedachten, want die komen van onze vijand, de aanklager. Ik heb het over bewustwording. Wanneer dat gebeurt, onderneem dan actie en belijd dan eenvoudig de zonden waar de Heilige Geest u van heeft overtuigd. Ren niet weg wanneer dat gebeurt, maar ren naar Hem toe. Hij is er, met open armen, om u te helpen, om u te leiden en om u te herstellen. Als God u had willen veroordelen, dan had Hij Jezus nooit gezonden. Laat schuld en schaamte u niet weerhouden om naar Zijn geopende armen toe te rennen. Zijn doel is om u te herstellen. Zelfs wanneer het pijn doet. Zelfs wanneer het voelt alsof u het onvergeeflijke heeft gedaan. Zelfs wanneer het voelt alsof u hopeloos verloren bent. Zelfs dan. Hij zal uw zwakheid nooit verachten. Het enige wat Hij veracht is trots en verharde harten. 

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5:6-8

Dit laat de opmerkelijke liefde die God voor ons heeft zien. Wat voor liefdevols was er in ons? Wat hadden wij voor God gedaan? We waren niet rechtvaardig of goed. We zochten God niet eens. Toch vond Hij ons. Het was inderdaad net andersom. Hij was Degene die ons zocht. Wanneer God zonder Christus naar ons kijkt, dan zijn er alleen maar zondaren te zien. Mensen die gevuld zijn met dingen die God zo verschrikkelijk haat en die zo het tegenovergestelde zijn van Zijn karakter. Daar was absoluut niets aantrekkelijks aan. En toch besloot Hij om door dat alles heen te kijken en gaf Hij ons Jezus Christus, Die Zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat is pas opofferende, onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke liefde, gericht op niets minder dan ons complete en volledige herstel. 

In deze wereld betekent herstel om iets terug te brengen in de voormalige of originele conditie. Dat is het beeld wat we hebben, wanneer we aan herstel denken. Maar in het Koninkrijk van God is dat niet echt het geval. Het woord ‘herstel’ dekt de lading niet echt. Wanneer we alle controle aan Jezus overgeven en wanneer we ons door Hem laten veranderen, dan is dat een heel nieuw niveau van herstel. Hij brengt ons niet terug naar de voormalige of originele staat, waarbij alle littekens zichtbaar blijven, maar Hij doet iets veel groters dan dat. Hij maakt alle dingen nieuw. Zonder littekens. Onschuldig. En zelfs dat is niet alles wat Hij doet. In het Koninkrijk van God betekent herstel altijd toename, vermenigvuldiging of verbetering, zodat het aanzienlijk beter wordt dan de originele staat. 

Het lijkt allemaal zo oneerlijk dat zij die zonde begaan hebben en zich bekeren hersteld worden, en zelfs met toenemend herstel. Dat gaat tegen onze gevoelens van gerechtigheid in. Is het oneerlijk? We kunnen concluderen dat zij die zich bekeren iets ontvangen wat zij niet verdiend hebben, namelijk vergeving van zonde en herstel. Maar dat is precies wat genade is. Gaat het tegen ons gevoel van gerechtigheid in? Nee. Het gaat tegen ons gevoel van veroordeling en bestraffing in. Genade gaat recht tegen veroordeling en bestraffing in, omdat het doel van genade is om te herstellen, terwijl het doel van veroordeling en bestraffing is om te vernietigen, te beschadigen of zelfs om wraak te hebben. De genade van God is voor ons beschikbaar gemaakt, vanwege Jezus. Eerst zal Hij ons herstellen. Dan vraagt Hij ons om hetzelfde door te geven en om dezelfde genade te betonen aan hen die tegen u hebben gezondigd. Dan heb ik het over het soort genade dat tot het uiterste gaat, naar compleet en volledig herstel. 

Door Zijn hele leven heen heeft Jezus een enorm patroon van herstel laten zien. Zijn hart ten opzichte van ons is om te redden, te genezen, te bevrijden en om volledig te herstellen. Het patroon dat Hij liet zien was pure genade. Hij deed alles wat Hij van zijn kant kon doen om dit alles voor ons beschikbaar te maken. Maar zoals in iedere relatie zijn er meerdere mensen betrokken. De eerste relatie die God wil herstellen is de relatie tussen Hem en u. Het soort relatie wat Hij wil is een hart tot hart relatie (Mattheus 15:8). Wanneer het hart er niet bij betrokken is, dan is alles voor niets (vers 9). Eerst zal God ons in de overtuiging van zonde trekken. Op dat punt kunnen we er met ons hart voor kiezen om daarop reageren. Wanneer we dat doen, dan zal Hij ons in bekering trekken (vernieuwing van denken) en zal Hij ons door het hele proces heentrekken, naar het punt van herstel en verder, naar toenemend herstel. Maar dit alles kan alleen plaatsvinden wanneer het hart erbij betrokken is en wanneer onze keuzes oprecht zijn. Het enige wat Hij van ons wil is een oprecht hart. Hij doet het werk in ons. Wanneer ons hart er niet volledig bij betrokken is of niet volledig oprecht is, bijvoorbeeld omdat we er liever voor kiezen om zonde lief te hebben, dan kan en zal Hij ons niet naar herstel leiden. Simpelweg omdat het niet mogelijk is om Zijn Licht met duisternis te mengen. Er zijn geen grijze gebieden. Ieder gebied dat niet volledig in het Licht is behoort aan de duisternis toe. Maar wanneer we een oprecht hart hebben, dan is er geen gebied waar Hij ons niet uit kan trekken, richting het Licht. Onthoud goed, de sleutels zijn oprechtheid, erkenning, overgave van controle, vertrouwen en wachten (terwijl we in Zijn Woord blijven).

Zoals u misschien al wel is opgevallen is de conditie van het hart één van mijn favoriete onderwerpen. Ik ben zo’n Christen geweest die dacht dat zijn Christelijk leven prima in orde was. Ik deed veel dingen voor de Heer en ik was bereid om naar de einden van de aarde te reizen voor Hem. Maar toen liet de Heilige Geest mij de conditie van mijn menselijk hart zien en ik was er kapot van. Terwijl ik dacht dat ik al was waar ik moest zijn, ontdekte ik dat er nog zoveel gebieden in mijn leven helemaal niet op orde waren. Hij richtte Zich niet op de dingen die ik deed, Hij richtte Zich op wat er in mijn hart leefde. Iedere zondige gedachte, de momenten waarop ik zonde als een optie beschouwde, zelfs wanneer ik die niet ten uitvoer bracht. Het was datgene wat er in mijn hart leefde dat mij reeds zondig had gemaakt. Deze realisatie was één van de grootste stappen voorwaarts. 

Wanneer we reageren op het werk van de Heilige Geest, en wanneer we onze zonden niet langer verborgen houden maar ermee afgerekend wordt, dan zal er heelheid in onze harten komen. Uw relatie met Jezus zal nooit meer hetzelfde zijn. U zult nooit meer hetzelfde zijn. Alles zal veranderen. Het zal niet meer over uzelf en over uw gewin gaan, maar over Hem en over Zijn gewin. Soms kan dat betekenen dat God ervoor kiest om machtige tekenen en wonderen te doen om op dat punt te komen. Soms zal het net andersom gaan. God bekijkt altijd iedere situatie vanuit Zijn perspectief. Als Hij ziet dat er wonderen en tekenen nodig zijn om u naar de plaats van heelheid te brengen, dan zal het gebeuren. Maar alleen voor Zijn glorie, niet voor die van ons. De heelheid die Hij brengt is niet slechts voor dit leven en voor deze tijd. Hij herstelt ons naar het punt dat Hij voor ogen had toen Hij de mensheid schiep. Hij wil zelfs verder gaan dan dat, naar een toenemend herstel op een heel nieuw niveau van heelheid. Naar het punt waar Zijn bruid rein, schoon en zonder vlek om rimpel is. Dat kunnen wij nooit op eigen kracht bereiken. We hebben Zijn hulp nodig om op dat punt te komen. Het zal niet gebeuren zonder de regen en de late regen, de kostbare Zalving die Hij heeft door Zijn kostbare Heilige Geest.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL