zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

De late regen is reeds beschikbaar

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Nu de laatste Pre-Revival Night voorbij is, eind december 2016, hebben we een uitdaging voor ons liggen. Deze boodschap is niet gebracht tijdens één van deze avonden, maar is exclusief voor degenen die dit lezen. In onze boodschappen zijn we altijd gericht op onze eigen natie, Nederland, waar het vuur al zolang weg is geweest. Maar onthoud goed dat Gods principes universeel zijn. Al de studies die we gedeeld hebben, kunnen op iedere natie, op ieder gebied, iedere stad en iedere kerk worden toegepast. 

In mijn leven ben ik nooit echt een ‘opwekkingsman’ geweest. Tenminste niet op de manier zoals ik nu spreek. Dat is feitelijk iets van de laatste acht jaren. Maar oppervlakkigheid heb ik altijd gehaat. Nog maar tien jaar geleden was ik net zoals de meerderheid, denkend dat een opwekking een grote hype en een geweldig evenement was. Een explosie van blijdschap, tekenen en wonderen. Dat geloof ik op zich nog steeds wel, maar ik zie het niet langer als het doel van een opwekking. Nu zie ik dat het doel verandering is. Echte verandering. Harten die volledig zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn. Alle tekenen en wonderen zijn slechts gereedschappen om daar te komen. Maar zodra we deze tot een doel gaan maken, dan missen we het punt en zal het vuur weggaan. Feitelijk is het zo dat God ons met een opwekking een grote uitdaging geeft om meer als Jezus te worden dan ooit tevoren. Niet alleen dat, Hij wil ook onderdeel zijn van die verandering, door ons alle hulp te bieden die we nodig hebben om dat doel te kunnen bereiken. 

Tien jaar geleden was ik een ander persoon. Ik was toen al een heel ander persoon dan ik was voordat ik Christen werd, maar ik was nog zoals de meerderheid. Ik wilde het makkelijk. Ik wilde alleen de zegeningen, ook al was ik me daar toen niet zo van bewust. Door de genade van God stond Hij me toe om te zien. Hij daagde me uit om verder te gaan. Hij daagde me zelfs uit om iets te doen waar ik zolang doodsbang voor ben geweest: het spreken in het openbaar. Tien jaar geleden was ik geen spreker. Meer een ‘ogenschijnlijk gelukkig kerklid’. Nu kan ik getuigen dat verandering mogelijk is. Ik kan ook getuigen dat verandering een proces is dat door blijft gaan. Maar wanneer we beginnen te denken, te spreken en te handelen naar het Woord van God, het Woord van Jezus, dan wordt alles mogelijk. En dat is een heel mooi iets, toch? God kijkt niet naar waar we vandaan komen, Hij kijkt waar we naartoe gaan. Misschien heeft u er een grote puinzooi van gemaakt. Misschien zelfs keer op keer. Maar wanneer wij onze zonden belijden, vanuit een oprecht verlangen in ons hart om Jezus te volgen, ongeacht wat, dan is dat wat ertoe doet voor Hem. Wanneer u gevallen bent voor zonde, ren dan niet van God weg. Verschuil u niet in uw schaamte en schuld. Maar ren naar Hem toe. U vertelt Hem toch niets wat Hij al niet weet. U presenteert Hem niets waar Hij niet mee om kan gaan. Hij houdt werkelijk van u en wil u helpen om van iedere zonde af te komen. U staat niet alleen in dit gevecht. Hij, Die uw zonde op Zich heeft genomen en voor alles heeft betaald, door Zijn offer aan het kruis, staat aan uw zijde. De enige vraag die er echt toe doet is: “Wilt u Hem nog steeds volgen?” Wanneer u die vraag met een oprecht “Ja” kunt beantwoorden, ren dan naar Hem toe en kom uw uitdagingen onder ogen, samen met Jezus. Zeker in tijden als deze, heeft het lichaam van Christus alle hulp nodig die zij kan krijgen. Inclusief uw hulp. Dus sta op, machtige strijder. 

Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
Jesaja 40-4-5

Deze oude belofte van God heeft z’n waarde niet verloren. Wanneer we spreken over opwekking, waar hebben we het dan over? U heeft net een aantal studies gelezen over wat God wil doen en waarom Hij het wil doen, wanneer Hij een opwekking geeft. Maar ik zag ook een heel duidelijk beeld, terwijl ik over opwekking sprak. In plaats van het ‘vreugdevolle evenement’ waar veel mensen op wachten, zag ik een beeld van een lichaam dat op een bed lag. Het hart was zojuist gestopt en ik zag hoe de artsen er alles aan deden om het lichaam terug op te wekken. Zoals ze dat doen bij de intensive care in het ziekenhuis. Eerst werd geprobeerd het lichaam bij bewustzijn te brengen, daarna werd er reanimatie toegepast, gevolgd door het toedienen van elektrische schokken. Totdat het lichaam terug tot leven kwam. Ik geloof dat dit Gods zienswijze is van wat een opwekking is. In plaats van het ‘vreugdevolle evenement’, is het meer zoiets als een laatste redmiddel. Luister, wanneer het hart faalt, dan zal al het andere ook falen! Dus wanneer we authenticiteit willen, dan moeten we eerst zorgdragen voor het hart. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe extreem belangrijk de conditie van het hart is. Wanneer het faalt, dan faalt al het andere ook en zal het doodgaan. God wil niets minder dan ons hele hart hebben. Niets minder. Als ons hart er niet in betrokken is, dan zal alles wat u doet voor niets zijn. 

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, zeg tegen het land: U bent een land dat niet gereinigd is, dat zijn regen niet heeft gekregen op de dag van de gramschap.
Ezechiël 22:23-24

Wat betekent dat? De regen is een beeld van de Heilige Geest. Dat is de reanimatie van het beeld dat ik zag ook. De Bijbel maakt het zeer duidelijk dat wanneer de regen niet komt, dat het land dan NIET gereinigd is. Wanneer het land niet gereinigd is, dan zal Gods oordeel het enige alternatief zijn. Wanneer de reanimatie niet wordt toegepast, dan zal het hart falen en stoppen. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Meer dan ooit tevoren. Maar laat me nu een openbaring met u delen. De regen waar we allemaal op wachten is reeds beschikbaar. Bent u al geschokt? Het seizoen is al hier. Nu begint u zich waarschijnlijk af te vragen of u het gemist heeft. De volle maat van de vroege regen (of letterlijk: de gebruikelijke regen) wacht op ons in de Hemelse voorraadkamers. De volle maat van de late regen (of letterlijk: de extra maat regen) wacht op ons in de Hemelse voorraadkamers. Maar wie gaat er achteraan? Wie gaat het halen? Dat zijn een hoop vragen, maar het is niet mijn taak om u van ‘kant en klaar voedsel’ te voorzien, zoals zovelen gewend zijn. Met name in de westerse wereld, zoals Europa en Amerika. Het is wel mijn taak om u wakker te maken en om u zelf te laten denken, in plaats van blindelings afhankelijk te zijn van geestelijke leiders. Want waar heeft dat tot nu toe toe geleid? Woedt het vuur reeds door uw kerk, stad, regio of natie? De meerderheid van de kerk heeft niets. Geen vuur. Geen kracht. Geen autoriteit. Ik luister niet naar lege woorden, want woorden zijn betekenisloos wanneer er geen actie bij betrokken is. Ik kijk naar vruchten. Het is ongelofelijk dat men tegenwoordig 20, 30, 40 of 50 jaar in de kerk kan doorbrengen, zonder dat er ook maar iets veranderd is vanaf het moment dat men daar kwam, of met alleen een aantal minimale veranderingen. En hoe zit het met uw hart? Luister, ik veroordeel u niet. Ik weet dat dit een leerproces is en dat u alleen iets kunt leren wanneer iemand u hierover onderwijst. Ik probeer u wakker te maken, zodat u weer zelf gaat denken. Zodat u zelf op zoek gaat naar antwoorden. Zodat u God gaat vragen om meer. Want we hebben mensen nodig die in eenheid op willen staan en God gaan vragen om de overgebleven ruïnes te herstellen. We hebben vuur nodig. We hebben kracht nodig. We hebben autoriteit nodig. We moeten verder groeien, van een makkelijke prooi voor de vijand, naar een positie waar die rollen worden omgekeerd, door de overwinnende kracht van Jezus Christus. 

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:31

Veel Christenen krijgen dit bekende Bijbelvers voorgehouden. Met de boodschap om maar gewoon op God te wachten. Hoe kunnen de vroege en de late regen dan al beschikbaar zijn? Als dat waar is, waarom vertelt dit vers ons dan om te wachten? Dit vers was nooit bedoeld om u te leren om alleen maar te wachten. Wat ik bedoel is dat dit vers maar al te vaak beroofd is van de ware betekenis. De meerderheid van de kerk hebben dit vers de volgende betekenis gegeven: “Zij die passief op de HEERE wachten…”. En dat is nu precies waarom er nooit iets gebeurt. Dat is waarom er zo’n enorm verlies van kracht is. Dat is waarom niemand opstijgt met vleugels als van arenden. Dat is waarom iedereen moe en afgemat wordt. Omdat we passief zijn geworden. Het wachten waar dit vers op doelt spreekt over een actieve vorm van wachten. Het is wachten met een verwachting. Het is wachten om uit te stappen, totdat u de regen heeft ontvangen. Maar ondertussen, terwijl we wachten, gaan we niet lekker onderuit hangen en niets doen. Feitelijk geeft de Bijbel zelfs een zeer duidelijke instructie van hoe we de regen kunnen krijgen.

Wanneer Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
2 Kronieken 7:14

Dat is niet onderuit gezakt zitten en niets doen. Het is verre van dat. Het betekent dat wij de eerste stap moeten nemen, voordat God bereid is om het over te nemen. Wij moeten onszelf vernederen. Wij moeten bidden en Zijn aangezicht zoeken. Wij moeten ons bekeren van onze slechte wegen. Dan zal Hij uit de Hemel horen, onze zondes vergeven en ons land herstellen. Meer nog zelfs! De belofte die volgt is net zo indrukwekkend.

Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.
2 Kronieken 7:15

Dit laat zien dat God Zijn ogen sluit en niet opmerkzaam luistert wanneer wij bidden, totdat we bereid zijn om op dit punt te komen, waar we gaan van passief wachten naar actief wachten, terwijl we doen wat Hij ons opgedragen heeft. Het standaard antwoord is gewoonlijk: “Ja maar Jezus heeft al afgerekend met zonde”. Dat heeft Hij zeker. Maar alleen voor degenen die het toegeven. Niet voor hen die hun zonden rechtvaardigen. Het Woord zegt dat als wij onze zonden belijden, dat betekent dus het toegeven en erkennen als zonde, dat Hij onze zonden dan zal vergeven (Lees 1 Johannes 1:8-10). In ieder ander geval zullen uw zonden tegen u gehouden worden, net zoals met de Schriftgeleerden en Farizeeën. God benadrukte deze kwestie door de mond van de profeet Hosea.

Ik, Ik verscheur en ga; Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar Mijn  woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.
Hosea 5:14b-15

God maakt zeer duidelijk dat Hij Zich zal afkeren wanneer wij onze zonden ontkennen. Wanneer we onszelf rechtvaardigen. Hij maakt ook duidelijk dat er dan niemand zal zijn om ons te redden. Zelfs Jezus niet. Dan zal Zijn oordeel over ons komen. Met welk doel? Om ons wakker te maken voor de realiteit waarin we ons bevinden. Om ons te laten zien dat Zijn hand niet langer met ons is. Om ervoor te zorgen dat we Zijn aangezicht weer gaan zoeken. Om ons op het punt te brengen waar we bereid zijn om onze zonden te belijden en te erkennen. Totdat onze houding wijzigt van zelfrechtvaardiging naar dit…

Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.
Hosea 6:1-3

Zijn wij er zo slecht aan toe? Is de kerk er zo slecht aan toe? Kijk om u heen en zie. Waar is de kracht? Waar is het vuur? Denkt u dat die paar wonderen, die her en der gebeuren, de kracht zijn waar God over spreekt? Het is slechts een fractie. Een kruimel van de tafel. De regen en de late regen zijn beschikbaar. Nu. Maar wie gaat er achteraan? Wie is bereid om te doen wat er gedaan moet worden? Er zijn slechts een paar mensen voor nodig. Zelfs wanneer één persoon op zou staan, dan zou het al een verschil maken. Op sommige plaatsen in de wereld gebeurt het al. Is onze natie de volgende? Dat is volledig aan ons. Door heel het Woord heen kunnen we zien wat de hartsroep en het hartsverlangen van God is, om Zijn volk te herstellen. Om Zijn kerk op te wekken. Het is dus glashelder wat Zijn intenties zijn. 

Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.
Ezechiël 22:30

In de verzen hierna kunnen we lezen hoe God Zijn oordeel uitstort. En dat terwijl er maar één persoon nodig was. Slechts één. We kijken altijd naar de opwekkingen van het verleden en naar de geweldige dingen die daar zijn gebeurd. Daar is niets mis mee, want het zijn geweldige getuigenissen. Maar iedere opwekking is hiermee begonnen. Met biddende mensen. Met mensen die bereid waren om op de bres te gaan staan, voor Zijn aangezicht, namens hun natie. Geen van die opwekkingen zou ooit plaats hebben gevonden als er geen biddende mensen zouden zijn gevonden. 

Hoe zit het met de situatie in uw kerk? In uw stad? In uw regio? In uw natie? Kan de Heer een biddend persoon vinden? Of zal het zo eindigen als in Ezechiël 22 staat omschreven? Het is aan ons. De volgende stap is aan ons. De regen en de late regen zijn nu beschikbaar. Dus laten we ons passieve wachten inruilen voor actief wachten, terwijl we de zonden van deze natie belijden, terwijl we onszelf vernederen en Zijn aangezicht zoeken. In deze kwestie zijn de belangrijkste sleutels doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Zij die doorzetten en uithouden, zullen de belofte zien. Hoe houden we vast aan ons geloof, terwijl we hier achteraan gaan? Door onszelf eenvoudig de volgende vraag te stellen: “Is God trouw?” Als u die vraag met “Ja” kunt beantwoorden, dan moet u zichzelf daar steeds aan blijven herinneren wanneer het moeilijk begint te worden. U geeft niet op. U geeft nooit op. Het zal meer kosten dan slechts een simpel gebed. Het zal toewijding en overgave kosten. U moet uw hart er op zetten. Het moet een waar verlangen worden. God wil zien of het u menens is. U kunt op allerlei gebieden de nodige tegenstand gaan verwachten, maar een echte strijder zal nooit stoppen. Op een bepaald moment, en dat kan sneller zijn dan u verwacht, dan zal het komen. Met volle kracht. Vanaf dat moment zal niets meer hetzelfde zijn.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL