zaterdag 25 mei 2019

A Aan De Rand Van Opwekking

Als de kerk verandert, dan zal het land veranderen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pre-Revival Night – Dordrecht – 30 september 2016

Jaren geleden was ik net de geweldige Zalving aan het ontdekken, door de aanbiddingsmuziek van Terry MacAlmon, een aanbiddingsleider uit de Verenigde Staten. Terwijl ik een van zijn video’s aan het bekijken was, hoorde ik hem plotseling iets opmerkelijks zeggen. Hij zei het volgende: “Zoals het de kerk vergaat, zo vergaat het de natie”. Dat trok mijn aandacht. Het zette me aan het denken. Zou dat waar kunnen zijn? Maar later hoorde ik Derek Prince, een van mijn favoriete Bijbelleraren, ongeveer hetzelfde zeggen. Hij verwees onder andere naar een opwekking die had plaatsgevonden in Wales. Hun boodschap was: “Buig de kerk en de wereld zal buigen”. Toen werd mijn aandacht getrokken naar een boodschap van David Wilkerson, wat al het bovenstaande bevestigde. Het werd me duidelijk dat de Heilige Geest me iets wilde onderwijzen. 

In 2010 stond God ons toe dat wij onze eerste conferentie organiseerden, wat de Heart of Worship Conferentie 2010 werd. We waren zeer bevoorrecht om Terry MacAlmon als onze gast te mogen hebben, dus we hadden geweldige momenten van aanbidding. Er is niets zoals de tastbare aanwezigheid van onze Heer. Het was ook de eerste keer dat ik voor zo’n grote groep mensen zou spreken, wat me behoorlijk zenuwachtig maakte. Maar ik had een boodschap van God ontvangen en ik was bereid die te delen. En het zou verandering brengen. Dat geloofde en hoopte ik in ieder geval. In die tijd was ik nog naïef genoeg om te geloven dat alles mensen ook echt willen veranderen. Maar na afloop ontdekte ik dat de meerderheid alleen maar zegeningen en motivational talks wilden. Zolang het maar geen actie van hun zijde vereiste. Deze groep mensen zal nooit ook maar enige verandering zien, totdat zij Gods principes gaan begrijpen en daarnaar gaan handelen. Nadien ontving ik vele e-mails, van mensen die zichzelf Christen noemen, waarin serieuze vervloekingen naar mij toe werden gedaan. Ik was geschokt door de gemoedstoestand van de kerk in dit land. Het heeft mij op ruwe wijze wakker geschud en mijn naïviteit was op slag verdwenen. Was mijn boodschap verkeerd? Na al die aanklachten en onwaardige reacties kun je soms even in verwarring komen. Maar iedere keer dat ik het weer toetste en God om bevestiging vroeg, werd het woord weer bevestigd. Keer op keer. 

In diverse andere studies van mij maak ik regelmatig melding dat de geestelijke wereld parallel loopt aan de natuurlijke wereld. Wanneer we de overwinning willen behalen, dan zullen we deze eerst in de geestelijke wereld moeten behalen. Wanneer we onze overwinning in de geestelijke wereld hebben behaald, dan worden de vruchten daarvan zichtbaar in de natuurlijke wereld. Laten we genezing als voorbeeld nemen. We weten dat Jezus ons alle autoriteit heeft gegeven die we nodig hebben (Lukas 10:19, Markus 16:17). We weten ook dat Zijn Woord zegt dat wij al genezen zijn (1 Petrus 2:24, Jesaja 53:5). Maar hoe passen we dat toe? In de geestelijke wereld is er maar een valuta die werkt: geloof. Het Woord van God zegt dat geloven komt door het horen (Romeinen 10:17), dus wanneer we het Woord van God gaan proclameren, dan beginnen we geloof te bouwen. We kunnen misschien starten met weinig of geen geloof, maar het geproclameerde Woord van God zal het doen groeien. Terwijl we dat doen nemen we het volgende in overweging:

  1. Wie wij zijn in Christus
  2. De autoriteit die Jezus ons gegeven heeft
  3. Wiens woorden wij proclameren

Gods Woord vanuit uw mond is net zo krachtig als Gods Woord vanuit de mond van God Zelf. Want het Woord is van Hem. Hoe meer we Zijn Woord proclameren, hoe meer ons geloof zal groeien, totdat geen enkele demon of gevallen engel ons nog iets anders wijs kan maken. Totdat we het werkelijk geloven. Dan hebben we onze overwinning in de geestelijke wereld. Als gevolg daarvan zal de vrucht in het natuurlijke zichtbaar worden en hebben we onze zichtbare overwinning. Dat is, in het kort, hoe het werkt. Als we geen overwinning hebben in de geestelijke wereld, dan hebben we ook geen overwinning in de natuurlijke wereld. Maar alles wat u overwint in de geest, zal ook een overwinning in uw natuurlijk leven zijn. U moet gewoon niet opgeven totdat u het heeft. 

Op dezelfde manier als de geestelijke wereld parallel loopt aan de natuurlijke wereld, loopt ook de conditie van onze natie parallel aan de conditie van de kerk. Wanneer de kerk trots toestaat, dan zal trots ook een van de zonden van de natie zijn. Wanneer de kerk overspel toestaat, dan zal dat ook zichtbaar worden in de gehele natie. Het is een geestelijke regel, net zoals we de regels van de zwaartekracht hebben. We vallen nooit omhoog, altijd naar beneden. Dat is een natuurwet. Op precies dezelfde manier zal de conditie van de kerk ook altijd effect hebben op de conditie van de natie. Iedere zonde die u in de natie ziet is een vrucht van wat er in de kerk leeft. 

En het zal zijn: zoals het volk is, zo is de priester. Ik zal hem zijn wegen vergelden en hem voor zijn daden doen boeten.
Hosea 4:9

Wanneer we kijken naar de conditie van ons land, wat zegt ons dat dan over de conditie van de kerk en de noodzaak tot verandering? Wanneer ik naar mijn eigen land – Nederland – kijk, dan is het alleszeggend. Het is verre van mooi. Maar waarom heeft de kerk zo’n grote verantwoordelijkheid? En waarom falen wij, als de kerk, op zoveel gebieden?

Als de kerk een groep hulpeloze mensen zou zijn, zonder enige mogelijkheid om iets te doen, dan zouden we geen verantwoording hebben. Maar dat is niet het geval. Ik zeg het nogmaals, Jezus heeft ons alle autoriteit gegeven (Lukas 10:19, Markus 16:17). Alles wat we nodig hebben, om de vijand te kunnen overwinnen en om echte verandering te krijgen in ons leven, in onze kerk, in onze steden en in ons land, ligt binnen ons bereik. Jezus Christus heeft alle autoriteit beschikbaar gemaakt voor ons, dus Hij heeft ons niet hulpeloos achtergelaten. Wij hebben dus de volledig Weg, de volledige Waarheid en het volledige Leven. Maar dat brengt wel verantwoording met zich mee. Het is onze verantwoordelijkheid om Zijn Woord te gebruiken om daarmee alles te oordelen wat er in ons hart leeft, alles wat er gebeurt in onze levens, in onze kerken, in onze steden en in ons land. Niet om onszelf of anderen mee te veroordelen, maar om onderscheid aan te brengen tussen goed en fout. Wij zijn niet voor niets het licht van de wereld. Dat is om in de duisternis te schijnen, zodat zij die nog niet kunnen zien in staat zijn om te zien. Als ze de Waarheid horen en het verwerpen, dan zijn zij verantwoordelijk. Maar als wij het niet delen en de Waarheid voor onszelf houden, dan zijn wij verantwoordelijk en zullen we verantwoordelijk worden gehouden. Wij, als de kerk, zijn verantwoordelijk voor de conditie van ons leven, onze kerk, onze stad en onze natie, omdat wij alle kracht en autoriteit hebben ontvangen om verandering te brengen. Of we die kracht en autoriteit wel of niet gebruiken, verandert niets aan onze verantwoordelijkheid. Wij zullen altijd verantwoordelijk zijn en worden gehouden. Negeer het als u wilt, maar op een dag zult u voor de rechterstoel van Jezus Christus staan en zal Hij verantwoording van u verlangen.

En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.
Lukas 12:47-48

Wanneer we voor de rechterstoel van Jezus Christus komen te staan, dan zal Hij ons niet alleen vragen wat we gedaan hebben, maar voornamelijk waarom we het gedaan hebben. Want het waarom beantwoordt namelijk wat er in ons hart geleefd heeft. Dan zal Hij u vragen wat u gedaan heeft met de verantwoordelijkheden die Hij u gegeven heeft. Dat is niet iets lichts. Er staan zielen op het spel en wij zijn het gereedschap dat God kiest te gebruiken om de verlorenen te bereiken. Maar het moet altijd met onszelf beginnen. We kunnen er niet op uit gaan om anderen te vertellen hoe zij moeten leven en hoe ze Jezus nodig hebben, wanneer wijzelf daar geen levend voorbeeld van zijn. Als wij geen levend voorbeeld zijn, dan zullen de mensen in ons land ook geen levend voorbeeld zijn. Als wij het Woord van God niet gebruiken om duidelijk onderscheid te brengen tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, dan zal het land ook in ongerechtigheid blijven. Het resultaat daarvan is dat Gods oordelen over het land zullen komen. Maar zij zijn daar niet verantwoordelijk voor. Wij zijn dat. We kunnen ons hulpeloos voelen, maar dat zijn we niet. Dit is een zaak van geloof. Geloven wij dat wij de autoriteit hebben ontvangen? Alles is een keuze. We kunnen ervoor kiezen om hulpeloos te zijn. En dat is geen geldig excuus. We kunnen er ook voor kiezen om onze verantwoording te nemen.

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.
2 Kronieken 7:13-15

Zeer bekende verzen uit de Kronieken. Vele decennia en eeuwenlang hebben veel Christenen geschreeuwd dat de natie zich moet bekeren van hun verkeerde wegen. Zij geloofden dat zij in een slechte positie verkeerden, met een tekort aan de regen, omdat het land zich niet wilde bekeren. Maar al die tijd, zelfs tot aan dit moment toe, was en is het precies andersom. Het land verkeert in een slechte toestand omdat de kerk zich niet wil bekeren. De kerk is verantwoordelijk, niet het land. Kijk maar naar de vruchten! God zegt: “en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen”. Over wie is Zijn naam uitgeroepen? Niet over het land. Wij, de volgelingen van Jezus Christus, zijn bij Zijn naam geroepen. Dit spreekt over ons. De sleutels zijn simpel. Als wij onszelf vernederen en bidden, Zijn aangezicht zoeken en ons bekeren van onze slechte wegen, dan zal Hij ons horen, ons vergeven en het hele land herstellen! Dus het hele land heeft er profijt bij wanneer de kerk bereid is om dat te doen. Op dezelfde manier zal ook het hele land eronder lijden, wanneer de kerk zich niet wil buigen. We hoeven alleen maar naar de vruchten te kijken. Zien we een land dat genezen is? Dan is de kerk gehoorzaam aan dit woord. Zien we nog steeds verwoesting en een land dat bergafwaarts gaat? Dan is de kerk nog steeds koppig en trots. De vruchten laten alles zien. Maar omdat de verantwoording aan ons toebehoort, zal ook het oordeel bij ons beginnen. Niet alleen aan het einde, maar al hier en nu.

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
1 Petrus 4:17

Alles wat er in het land gebeurt is een vrucht van wat er in de kerk leeft. Hoe meer u ontvangt, des te meer verantwoording zult u dragen. Onze verantwoording zal nooit afnemen, alleen maar toenemen, naarmate God ons meer en meer openbaart. Als we slechte dingen zien gebeuren, en onze mond gesloten houden, dan zijn wij verantwoordelijk. De kerk van vandaag is gevuld met zonde. Het is volledig besmeurd met zonde. Alle dingen die God zo haat, en die Hij als zonde beschouwt, vinden plaats in de kerk, maar worden gerechtvaardigd onder de noemer van genade. We maken onszelf wijs dat alles in orde is. Want we zijn gered door de genade, dus zijn we niet langer onder de wet en vergeeft God ons alles, zelfs voordat we een zonde begaan. Hoe vreselijk misleid zijn we, wanneer we die onzin geloven? Als we niet op het punt van erkenning en belijdenis van zonde komen, dan zijn onze zonden gewoon niet vergeven. U kunt ervoor kiezen om te geloven dat u vergeven bent, terwijl u uw zonden rechtvaardigt, maar dan staat u toch een verassing te wachten bij het laatste oordeel. Ik zeg u dit niet om u te veroordelen. Het is beter dat u dit nu hoort, dan om erachter te komen wanneer u voor de rechterstoel van Jezus staat. Want dan zal er geen weg terug meer zijn. Maar nu, op deze dag, heeft u een keuze.

Wanneer de kerk bereid is om te buigen, dan zal het land volgen. Dat was de boodschap van een opwekking die een eeuw geleden plaatsvond. Het is nog steeds waar. Het vers uit 2 Kronieken 7:14 wordt vaak aangehaald, maar zelden opgevolgd. En wanneer mensen er echt iets mee doen, dan vervaagt het in veel gevallen alweer snel, totdat alles weer is zoals het was. Religieus en dood. Slechts enkele mensen zien de belangrijke belofte die volgt op 2 Kronieken 7:14. Want in vers 15 zegt God namelijk: “Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.” Dat vertelt ons dat God Zijn ogen sluit en dat Hij onze gebeden niet opmerkt, wanneer we onszelf niet vernederen, niet Zijn aangezicht zoeken en wanneer we niet van onze slechte wegen afkeren. Dus wanneer we Zijn aandacht willen, dan zullen we acht moeten slaan op wat Hij hier zegt. Er zullen altijd mensen zijn die hierom lachen en zullen zeggen dat God hier tegen Israël sprak, niet tegen ons. Maar feit blijft dat deze woorden het karakter van God weergeven, Zijn eeuwige principes. 

Jezus is nooit gekomen om Gods principes ongedaan te maken. Hij kwam om een weg tot redding, genezing, bevrijding en herstel te bieden. Zijn leven was het ultieme voorbeeld van wat het Christelijk leven zou moeten zijn. Hij was nederig. Niet alleen door woorden, maar ook door daden. Hij regeerde door te dienen. Hij was sterk door zwak te zijn. Hij versloeg de dood door te sterven. Er was geen spoor van hoogmoed in Zijn leven. Dat is het soort houding dat u ook in de kerk zou moeten mogen verwachten. Als Jezus werkelijk in ons leeft, dan wordt dit zichtbaar door de vruchten. Het kan misschien nog niet perfect zijn, maar het verlangen om zoals Jezus te zijn zou aanwezig moeten zijn. Zijn verlangens werden niet gemotiveerd door zelfpromotie of persoonlijke ambities, noch door de verlangens van het vlees. Hij deed zelfs geen poging om Zijn aardse bediening te bouwen of promoten. Hij was slechts gericht op het doen van de wil van de Vader. En de wil van de Vader was en is eenvoudig om te redden, te genezen, te bevrijden en te herstellen. Geen van deze dingen kan bereikt worden, wanneer zonde genegeerd wordt en er niet mee wordt afgerekend. 

Ik maakte altijd geintjes over de regio waar ik voorheen woonde, door deze de ‘dry bone valley’ te noemen, maar het was niet ver van de waarheid. De geestelijke conditie van het land is als een berg dorre beenderen. Er zit geen leven in. Geen kracht. Vrijwel niemand maakt zich zorgen over de conditie van het land. De term ‘opwekking’ is een soort hype geworden, een surrogaat voor grote tekenen en wonderen. Alsof een opwekking voor ons entertainment wordt gegeven. Maar een opwekking zal nooit plaatsvinden alvorens Zijn gerechtigheid is hersteld. En als we vragen om een opwekking, zonder onze zonden te belijden, dan vragen we om Zijn oordelen. De enige reden waarom een opwekking al zolang is weggebleven uit ons land, kan samengevat worden in enkele woorden: ontkenning van zonde. 

En dan zegt u nog: Voorzeker, ik ben onschuldig, ja, Zijn toorn is van mij afgewend. Zie, Ik ga met u een rechtszaak voeren, omdat u zegt: Ik heb niet gezondigd.
Jeremia 2:35

Daarom werden de regendruppels ingehouden en is er geen late regen geweest. U hebt het voorhoofd van een hoer, u weigert daarvoor beschaamd te zijn.
Jeremia 3:3

De tijden die komen zullen niet makkelijker worden. De conditie van het land weerspiegelt de conditie van de kerk op zeer accurate wijze, zoals het Woord van God ook zegt. Maar het biedt ons een unieke mogelijkheid. Wij, als de kerk, kunnen onszelf gaan toetsen en oordelen aan de hand van de conditie van ons land. Hoe meer bewust we zijn, hoe meer we bereid zijn om daarnaar te handelen, hoe meer Gods oordelen voorkomen kunnen worden. Maar zelfs wanneer Gods oordelen komen, dan biedt het ons nog steeds de mogelijkheid om in actie te komen. Wanneer het lichaam van Christus verantwoording neemt en doet wat God vereist, dan is er eenvoudig geen reden voor oordelen. Maar zolang de oordelen komen, en zolang de regen en de late regen worden teruggehouden, betekent het dat God onze aandacht wil en dat er werk aan de winkel is.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL